Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2005/2006 P 2 4 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 1 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 1 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Introduction into Economics
 • Market, Demand and Supply
 • Consumer´s Behavior Theory – the Introduction
 • Consumer´s Equilibrium, Demand Analysis
 • Firm’s Production Function
 • The Costs Analysis
 • Firm´s Revenues, Profit Maximization Rule
 • Perfect Competition Firm Equilibrium
 • Imperfect Competition, Monopoly´s Equilibrium
 • Oligopoly
 • Monopolistic Competition
 • The Input Market and its Characteristics
 • The Labor Market
 • The Capital Market

Doporučená literatura

 • SAMUELSON, Paul Anthony. Economics. 19th ed. New York : McGraw-Hill, 2009. xlii, 715 s. ISBN 978-0-07-351129-0
 • MANKIW, N. G.,: Principles of Economics. 5th ed. South-Western, 2009. ISBN 9780324594638

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím