Mikroekonomie

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětMikroekonomie (mie)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garantdoc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. ( bachanov@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do ekonomie
 • Trh, nabídka, poptávka
 • Úvod do chování spotřebitele
 • Rovnováha spotřebitele na trhu statků a služeb, poptávka, poptávané množství a jeho změny
 • Produkční funkce firmy
 • Analýza nákladů firmy
 • Příjmy firmy a zisk, pravidlo maximalizace zisku
 • Rovnováha dokonale konkurenční firmy
 • Nedokonalá konkurence. Rozhodování firmy o ceně a výstupu v podmínkách monopolu
 • Rozhodování firmy o ceně a výstupu v podmínkách oligopolu
 • Podmínky monopolistické konkurence
 • Trh výrobních faktorů a jeho specifika
 • Trh práce
 • Trh kapitálu

Doporučená literatura

 • MACÁKOVÁ, L. a kol. Mikroekonomie. Základní kurs. 10. vydání, Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 80-86175-41-3
 • MUSIL, P., FUCHS, K., FRANC, A., GRIGARČÍKOVÁ, Š. Ekonomie. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-126-7
 • MANKIW, N.G. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-891-1
 • SAMUELSON, P.A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 18. vydání, Praha: Svoboda, 2008. ISBN 80-205-0590-3

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti mikroekonomických teorií a vytvoření základny pro samostatné ekonomické myšlení. Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních pojmů, souvislostí a příčin vybraných ekonomických jevů. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních příkladech.


Znalosti: Student umí popsat, co je předmětem zájmu ekonomie, popsat a vysvětlit podstatu ekonomické efektivnosti a tržních selhání, popsat alternativní mechanismy koordinace hospodářství a vysvětlit jejich fungování. Student dále umí definovat trh, tržní nabídku a poptávku, graficky je znázornit a zdůvodnit jejich průběh. Dále popsat faktory, které stojí v pozadí tržních změn a vysvětlit a graficky znázornit jejich vliv na chování tržních subjektů.


Dovednosti: Student umí posoudit pravděpodobné dopady vládní politiky, mezinárodních konfliktů a jiných jevů na chování spotřebitelů a firem.  Je schopen aplikace do podnikové reality.


Obecné způsobilosti:  Student umí pracovat a rozhodovat se samostatně a zodpovědně, dovede si utvářet vlastní názor a prezentovat jej.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím