Anatomie 1

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětAnatomie 1 (ANA)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantprof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška15 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 4 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • Anatomie, anatomické názvosloví, historie anatomie
 • Histologie, buňka, tkáně, orgánové soustavy
 • Anatomie pohybové soustavy – kostra a spojení osového skeletu, lebka, kostra a spojení končetinového skeletu
 • Anatomie pohybové soustavy - svaly hlavy a krku, hrudníku, zad, břicha, pánve a končetin
 • Anatomie dýchací soustavy
 • Anatomie vylučovací soustavy
 • Anatomie mužské pohlavní soustavy
 • Cvičení:
  Skelet - demonstrace.
  Lebka, kostra dolní končetiny - demonstrace.
  Kostra HK, klouby, pánev - demonstrace.
  Svaly horní, dolní končetiny, hlavy, krku, trupu. Srdce, arterie, žíly – demonstrace.
  Systém trávicí, dýchací - demonstrace.
  Orgány ústrojí močového - demonstrace.
  Mužské pohlavní ústrojí - demonstrace.

Doporučená literatura

 • Povinná:
  KACHLÍK, D. Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2018. 153 s. ISBN 978-80-246-4058-7.
 • ČIHÁK, R. Anatomie 1. 3. vyd. Praha: Grada Pubishing, 2011. 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.
 • ČIHÁK, R. Anatomie 2. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 512 s. ISBN 978-80-247-0143-1.
 • ČIHÁK, R. Anatomie 3. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 832 s. ISBN 978-80-247-5636-3.
 • DAUBER, W. Feneisův obrazový slovník anatomie. 9. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 548 s. ISBN 978-80-247-1456-1.
 • ELIŠKOVÁ M., NAŇKA O. Přehled anatomie. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2015. 416 s. ISBN 978-80-749-2206-0.
 • GRIM, M., DRUGA, R., STINGL, J. Základy anatomie. 5. Anatomie krajin těla. 2.vyd. Praha: Galén, s.r.o., 2019. 126 s. ISBN 978-80-749-2401-9.
 • GRIM, M. et al. Základy anatomie 1. Obecná anatomie a pohybový systém. 2. vyd. Praha: Galén, 2019. 198 s. ISBN 978-80-749-2418-7.
 • GRIM, M., DRUGA, R., et al. Základy anatomie. 2. Kardiovaskulární a lymfatický systém.1. vyd. Praha: Galén, s.r.o., 2016. 116 s. ISBN 978-80-246-3313-8.
 • GRIM, M., DRUGA, R., et al. Základy anatomie 3. Trávící, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém.1. vyd. Praha: Galén, s.r.o., 2005. 163 s. ISBN 80-246-0989-4.
 • NETTER, H.F. Netterův anatomický atlas člověka. 1. vyd. Praha: Computer press, 2010. 640 s. ISBN 80-247-1153-2.
 • Doporučená:
  MARIEB, N. E., MALLATT, J. Anatomie lidského těla. 1. vyd. Praha: Computer press, 2005. 880 s. ISBN 80-251-0066-9.
 • WERNER, P. Atlas topografické anatomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 300 s. ISBN 978-80-7169-214-0.
 • REINHARD, P., REINHARD, P. Sobottův atlas anatomie člověka. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 431 s. ISBN 978-80-247-1870-5.

Anotace


Výsledky učení:


Předmět je základní součástí komplexu povinných studijních předmětů. Seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla se zaměřením na gynekologicko- porodnickou anatomii. Poznatky z anatomie jsou základním pilířem pro pochopení dalších klinických předmětů, fyziologie a patologie. V tomto předmětu studující získávají vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Cíl:


Cílem je seznámit studenta se základní charakteristikou jednotlivých soustav lidského těla, pochopit jejich funkci, identifikovat jednotlivé orgány a soustavy lidského těla.Znalosti:


Student zná a popíše anatomickou stavbu důležitých orgánů lidského těla. Pochopí logickou stavbu a návaznost.Dovednosti:


Student popíše na modelu stavbu lidského těla.Obecné způsobilosti:


V tomto předmětu studující získávají vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.


 


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičení, demonstrace na anatomických modelechHodnotící metody a kritéria:  Zápočet


Písemný test s úspěšností min. 71 %


 Studijní zátěž:


Prezenční studium:


Přednášky: 26 hodin                            Cvičení: 13 hodin


Samostatná příprava:  20 hodin


Celkem: 59 hodin


Odborné stáže a praxe: Demonstrace na Ústavu anatomie 3. LF UK v Praze


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím