Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví (OGP-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantprof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. ( roztocia@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 4 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Anatomie reprodukčních orgánů ženy. Neurohumorální řízení cyklu.
 • Vrozené vývojové vady rodidel.
 • Endometrioza.
 • Záněty rodidel, sexuálně přenosná onemocnění (STD).
 • Neplodnost.
 • Operační metody v gynekologii, velké gynekologické operace.
 • Benigní a maligní nádory rodidel.
 • Benigní a maligní nádory prsu.
 • Náhlé příhody v gynekologii.
 • Urogynekologie, klimakterium.
 • Poruchy délky trvání gravidity.
 • Akutní příhody v porodnictví.
 • Rh – inkompatibilita.
 • Diabetes mellitus v těhotenství.
 • Vícečetné těhotenství.
 • Renální onemocnění v těhotenství.
 • Kardiovaskulární onemocnění v těhotenství.
 • Hepatopathie a GIT onemocnění v graviditě.
 • Právní problematika těhotenství.
 • Porodnické operace.
 • Mateřská mortalita a morbidita, náhlá smrt ženy v těhotenství, za porodu a v šestinedělí.
 • Cvičení:
 • Vyšetřovací metody v gynekologii.
 • Plánování rodičovství a antikoncepce.
 • Vývoj plodového vejce, těhotenství.
 • Fyziologický porod.
 • Fyziologické šestinedělí, laktace.
 • Instrumentárium k malým gynekologickým operacím.
 • Dětská gynekologie.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 280 s. ISBN 978-80-271-0214-3.
 • KOBILKOVÁ, J. et al. Základy gynekologie a porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 368 s. ISBN 80-7262-315-X.
 • Doporučená:
 • ROZTOČIL, A. et al. Moderní gynekologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 528 s. ISBN 978-80-247-2832-2.
 • ROZTOČIL, A. et al. Moderní porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 656 s. ISBN 978-80-247-5753-7.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem je seznámit studenty s péči o zdraví ženy podle jejího věku, dále seznámit studenty s klinickými stavy gynekologických onemocnění z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněním, jejich etiologii, symptomatiku, diagnostiku a léčbu. Seznámit studenty s diagnostikou těhotenství a preventivní péčí o těhotnou ženu a s porodem.Znalosti:


Student zná ošetřovatelskou péči o ženy při gynekologických onemocněních včetně primární, sekundární a terciární prevence.Dovednosti:


Student dovede uplatnit v praxi odlišnosti individuálních potřeb žen a jejich uspokojování podle věku, včetně zdravého sexuálního života.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje ve specifikách ošetřovatelské péče v gynekologii a porodnictví.


Výukové metody: přednášky a cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet a zkouška


Zápočet pro prezenční formu – aktivní účast na cvičení, splnění docházky na 70% .


Zkouška – písemný test


Zápočet a zkouška kombinovaná forma – písemný test.


Výsledek zkoušky se hodnotí v souladu s pravidly ECTS klasifikačními známkami:


A (výborně) 100 % - 85 %


B (velmi dobře) 84 % - 80 %


C (dobře) 79 % - 70 %


D (uspokojivě) 69 % - 60 %


E (dostatečně) 59 % - 50 %


F (nedostatečně) 49 % a méně


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 24 hodin                            Cvičení: 12hodin


Samostatná příprava: 24  hodin


Celkem : 60  hodinKombinované studium:


Přednášky: 10  hodin                            Cvičení: 5hodin


Samostatná příprava: 45 hodin


Celkem: 60 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím