Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné v neurologii (OPN-2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • Základní neurologické pojmy.
 • Příznaky a projevy poruch nervového systému.
 • Topika
 • Speciální neurologická vyšetření dětí a dospělých.
 • Etiologie neurologických onemocnění.
 • Léčení onemocnění centrálního a periferního nervového systému u dětí a dospělých.
 • Vertebrogenní onemocnění.
 • Speciální neurochirurgie u dětí a dospělých.
 • Dětská neurologie.
 • Cvičení:
 • Ošetřovatelská anamnestika a diagnostika u nemocných s neurologickým onemocněním.
 • Ošetřovatelský proces u pacientů s nemocemi postihující mozek.
 • Ošetřovatelský proces u pacientů s nemocemi postihující míchu.
 • Ošetřovatelský proces u pacientů s roztroušenou sklerózou.
 • Ošetřovatelský proces u pacientů s Parkinsonovou chorobou.
 • Ošetřovatelský proces u dítěte s dětskou mozkovou obrnou.
 • Ošetřovatelský proces u pacientů po úrazech mozku a míchy.
 • Ošetřovatelský proces u pacientů s neuroinfekcí.
 • Ošetřovatelský proces u pacientů s neuromuskulárním onemocněním.
 • Ošetřovatelský proces u pacientů s nemocemi postihující periferní nervový systém.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • SLEZÁKOVÁ, Zuzana. Ošetřovatelství v neurologii. Praha: Grada, 2014. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4868-9.AMBLER, Z. Neurologie pro studenty lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: UK, 2004. 399 s. ISBN 80-246-0080-3.
 • SEIDL, Zdeněk. Neurologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2733-2.
 • SEIDL, Zdeněk. Neurologie pro studium i praxi. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5247-1.
 • TYRLÍKOVÁ, I.; BAREŠ, M. et. al. Neurologie pro nelékařské obory. 2.vyd. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 978-80-7013-540-2
 • Doporučená:
 • AMBLER, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK a Evžen RŮŽIČKA. Klinická neurologie. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-389-9.
 • PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1135
 • KRAUS, J. et al. Dětská mozková obrna. 1. Vyd. Praha: Grada, 2005. 335 s. ISBN 80-247-1018-8.

Anotace


Výsledky učení:Cíle:


Předmět jako integrální součást komplexu předmětů klinického ošetřovatelství si klade za cíl seznámit studenty s principy léčení a ošetřování nemocných s neurologickými onemocněními. Seznamuje s patofyziologií neurologických onemocnění, diagnostickými metodami v neurologii a základními klinickými neurologickými obrazy.Znalosti:


Studenti se obeznámí s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněními, které postihují centrální a periferní nervový systém, a které výrazně ovlivňují kvalitu života pacientů. Předmět vytváří u studentů komplex znalostí o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti primární, sekundární a terciární neurologické péče.Dovednosti:


Student ovládá ošetřovatelskou anamnestiku a diagnostiku u nemocných s neurologickými onemocněními. Provádí plánování a vyhodnocování účinnosti ošetřovatelské péče.Obecné způsobilosti:


Studenti jsou způsobilí plánovat a realizovat ošetřovatelské intervence v neurologii a vyhodnocovat jejich účinnost.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Písemný zápočtový test  - splněn minimálně na 60 %.Studijní zátěž porodní asistentka:Prezenční studium:


Přednášky: 12 hodin                              Cvičení: 0


Samostatná příprava:  28 hodin


Celkem: 40 hodinStudijní zátěž všeobecná sestra:Prezenční studium :


Přednášky: 12 hodin                              Cvičení: 12 cvičení


Samostatná příprava: 16 hodin


Celkem: 40 hodinKombinované studium:


Přednášky: 4 hodiny                              Cvičení: 5 hodin


Samostatná příprava: 36 hodin


Celkem: 45 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím