Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětOšetřovatelství v akutních a kritických stavech (OAKS-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Petr Cvrček, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. ZK

Sylabus

 • Přednášky:
 • Léčení prudkého krvácení.
 • Základy anesteziologie.
 • Místní anestezie, léčení bolest.
 • Základy KPR v terénu, v nemocnici.
 • Transplantační program.
 • Intenzivní péče – definice oborové a mezioborové intenzivní péče.
 • Základní péče o dýchací cesty.
 • Příjem nemocného a zraněného v těžkém stavu – emergency.
 • Základy infuzní léčby, úplná žilní výživa.
 • Cvičení:
 • Zvláštnosti intenzivní péče u polytraumat.
 • Zvláštnosti intenzivní péče u akutních infekčních chorob.
 • Zvláštnosti intenzivní péče u poranění CNS.
 • Zvláštnosti intenzivní péče v gynekologii a porodnictví
 • Zvláštnosti intenzivní péče v dětském věku.
 • Zvláštnosti intenzivní péče u starých a chronických pacientů.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • POLÁK, Martin. Urgentní příjem: nejčastější znaky, příznaky a nemoci na oddělení urgentního příjmu. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3939-0.
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila, Jaromír CHENÍČEK, Jaroslav NEKOLA a Jiří POKORNÝ. Urgentní medicína. Praha: Galén, [2017]. Lékařské repetitorium. ISBN 9788074923227.
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, 2007. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-1830-9.
 • COLLINS, R. Douglas. Diferenciální diagnostika prvního kontaktu. 2. české vyd. Přeložil Jan LOMÍČEK, přeložil Zuzana LOMÍČKOVÁ. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-0897-3.
 • BARTŮNĚK, Petr, Dana JURÁSKOVÁ, Jana HECZKOVÁ a Daniel NALOS, ed. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4343-1.
 • Doporučená:
 • ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4434-6.
 • PENKA, Miroslav, Igor PENKA a Jaromír GUMULEC. Krvácení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-0689-4.
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0282-2.
 • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2844-5.
 • TOMOVÁ, Šárka a Jana KŘIVKOVÁ. Komunikace s pacientem v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0064-4.
 • STREITOVÁ, Dana a Renáta ZOUBKOVÁ. Septické stavy v intenzivní péči: ošetřovatelská péče. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5215-0.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Nezbytnou součástí předmětu je získání základů první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích.Znalosti:


Student zvládne během studia oblasti v gynekologii a porodnictví a následující oblasti oboru: analgezie, porodnická i gynekologická a to, medikamentózní tak nemedikamentózní anestezie v rozsahu „asistence“ anesteziologa při gynekologických a porodnických výkonech.Dovednosti:


Resuscitace při nejčastějších náhlých stavech.Obecné způsobilosti:


Studující získávají poznatky o základní ošetřovatelské péči – tzn. vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím