Porodnictví 2

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětPorodnictví 2 (PO2-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantprof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. ( roztocia@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška4 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 4 kr. ZK
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 3 4 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 4 kr. ZK

Sylabus

 • Přednášky:
 • 1. Chronický a akutní distres plodu.
 • 2. Krvácení v těhotenství, za a po porodu.
 • 3. Renální onemocnění v těhotenství.
 • 4. Infekce v těhotenství.
 • 5. Onkologická onemocnění v těhotenství.
 • 6. Neurologická a psychiatrická onemocnění v těhotenství.
 • 7. Gynekologická onemocnění v těhotenství.
 • 8. Hypotrofický a hypertrofický plod.
 • 9. Trauma v těhotenství.
 • 10. Inkompetence hrdla.

 • Cvičení:
 • 1. Porodní poranění.
 • 2. Kardiovaskulární onemocnění v těhotenství.
 • 3. Hepatopathie a GIT onemocnění v graviditě.
 • 4. Právní problematika těhotenství.
 • 5. Perinatální medicína, mateřská mortalita a morbidita, náhlá smrt ženy v těhotenství, za porodu a v šestinedělí

Doporučená literatura

 • Povinná:
  ROZTOČIL, A. et al. Moderní porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1941-2.
 • SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010.
  ISBN 978-80-247-3373-9.
 • Doporučená:
  ČECH, E. et al Porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1303-8.
 • DOLEŽAL, A. et al. Porodnické operace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-0881-2.
 • KOBILKOVÁ, J. et al. Základy gynekologie a porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-315-X.
 • LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0668-7.
 • ZWINGER, A. Porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. ISBN 80-7262-257-9.

Anotace


Cíl:


Cílem je seznámit studentysproblematiku embryologie a vývoje plodu, fyziologického a patologického těhotenství, porodu a šestinedělí včetně nových metod průběžně zaváděných do porodnické praxe.Znalosti:


Student zná problematiku prevence, dispenzarizace, diagnostiky a léčby stavů vzniklých v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí.Dovednosti:


Student má dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje ve specifikách ošetřovatelské péče v porodnictví.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím