Kvalita života

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětKvalita života (KŽ)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantprof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • Vymezení pojmu kvalita života.
 • Faktory podmiňující kvalitu života.
 • Subjektivní hodnocení kvality života.
 • Objektivní hodnocení kvality života.
 • Vliv akutního onemocnění na kvalitu života.
 • Vliv chronického onemocnění na kvalitu života.
 • Kvalita života u tělesně znevýhodněných lidí od narození.
 • Kvalita života u smyslově znevýhodněných lidí od narození.
 • Kvalita života u mentálně znevýhodněných lidí od narození.
 • Kvalita života u duševně znevýhodněných lidí od narození.
 • Životní smysl a kvalita života.
 • Životní styl a kvalita života.
 • Výzkum měření a hodnocení kvality života.
 • Škály, struktura dotazníků a metodika výzkumu.
 • Obsahová analýza, vztahová analýza, median, modus.
 • Význam hodnocení kvality života u pacientů ze strany zdravotnických pracovníků.
 • Organizace, instituce zabývající se kvalitou života.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • GURKOVÁ, Elena. Hodnocení kvality života: pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3625-9.
 • HUDÁKOVÁ, Anna a Ľudmila MAJERNÍKOVÁ. Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství. Praha: Grada, 2013. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4772-9.
 • VÁŽANSKÝ, M. Kvalita života starších dospělých a seniorů v kontextu výchovné a sociální pomoci. Brno: MSD, 2010. 14 s. ISBN 978-80-7392-130-9.
 • HEŘMANOVÁ, Eva. Koncepty, teorie a měření kvality života. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 9788074191060.
 • Doporučená:
 • DAVIDOVÁ, E. a kol. Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské
  republice. Vyd. 1. Praha: Triton, 2010. 251 s. ISBN 978-80-7387-428-5.
 • DOLEŽALOVÁ, J., ONDRÁKOVÁ, J., NOWOSAD, I. Kvalita života v kontextech vzdělávání: vědecká monografie. Vyd. 1. Zielona Góra: Vydavatelství Zielenogórské univerzity, 2011. 269 s. ISBN 978-83-7481-402-7.
 • DVOŘÁČKOVÁ, D. Kvalita života seniorů: v domovech pro seniory. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 112 s. ISBN 978-80-247-4138-3.
 • LUKÁŠOVÁ, H. Kvalita života dětí a didaktika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 202 s. ISBN 978-80-7367-784-8.
 • MARKOVÁ, M. Determinanty zdraví. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 54 s. ISBN 978-80-7013-545-7.
 • MICHALÍK, J., a kol. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 219 s. ISBN 978-80-244-2957-1.
 • ZÁHUMENSKÝ, J. Kvalita života žen v poporodním období. Bratislava: ProLitera, 2010. 99 s. ISBN 978-80-970253-1-1.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Předmět poukazuje na nevyhnutelnost uvědomění si, že onemocnění mění kvalitu života pacienta. Předmět umožňuje osvojit si metodiku a metody měření kvality života pacientů, umožňuje analyzovat faktory ovlivňující kvalitu života pacientů.Znalosti:


Student umí definovat a rozpoznat změny kvality života způsobené onemocněním.Dovednosti:


Student využívá získané znalosti a dovednosti v praxi.Obecné způsobilosti:


Studenti získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusíHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Vypracování seminární práce na zadané téma, písemný test splněn minimálně na 60%. Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 12 hodin                       Cvičení: 0


Samostatná příprava:  28 hodin


Celkem: 40 hodinKombinované studium


Přednášky: 10 hodin                    Cvičení: 0


Samostatná příprava: 30 hodin


Celkem: 40 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím