Dovednosti v porodní asistenci 2

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětDovednosti v porodní asistenci 2 (DPA2-2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Fyziologický porod, vedení porodu.
  2. Organizace a systém práce na porodním sále. Příjem rodičky na porodní sál, porodnické vyšetřování, porodní cesty.
  3. Péče o rodičku při příjmu na porodní sál. Vedení dokumentace na porodním sále
  4. Péče o rodičku v I. době porodní. Zevní a vnitřní vyšetření rodičky. Techniky posouzení celkového stavu rodičky, monitoring, sledování ozev plodu.
  5. Péče o rodičku v II. době porodní.
  6. Péče o rodičku ve III. době porodní, techniky asistence při ošetření porodního poranění.
  7. Placenta, placentární oběh, analgezie a anestezie při porodu.
  8. Poranění za porodu.
  9. Posouzení stavu novorozence, péče o novorozence, ošetření fyziologického novorozence, hodnocení stavu dle Apgarové a poporodní adaptace.
  10. Péče o rodičku ve IV. době porodní.

Doporučená literatura

 • ROZTOČIL, A. et al. Moderní porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1941-2.
  ČECH, E. et al Porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1303-8.
  SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví.1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010.
  ISBN 978-80-247-3373-9.
 • LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004.
  ISBN 80-247-0668-7.
  KOBILKOVÁ, J. et al. Základy gynekologie a porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-315-X.
  VOLEJNÍKOVÁ, H. Cvičení v práci porodní asistentky. 3.vyd. Brno: IDVZP,2002, ISBN: 80-7013-351-1.

Anotace

Obsahem předmětu je podpora těhotenství jako přirozeného procesu. Péče o ženu v prenatální období - vedení těhotenské průkazky. Příprava k porodu. Vedení porodu jako přirozeného fyziologického procesu se schopností rozeznat možné patologie v průběhu porodu. Asistence při patologickém porodu a analgézii. Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči a vedení k samostatnosti v péči o ženu v průběhu těhotenství, porodu, v poporodním období, včetně ošetření novorozence a jeho základního vyšetření. Péče o matku a dítě při kojení a jeho podpora. Péče o ženu v perioperačním období. Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Cíl:


Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči a vedení porodu jako přirozeného fyziologického procesu se schopností rozeznat možné patologie v průběhu porodu.Znalosti:


Student zná péči o ženu v průběhu porodu, v poporodním období, včetně ošetření novorozence a jeho základního vyšetření. Péče o matku a dítě při kojení a jeho podpora. Péče o ženu v perioperačním období.Dovednosti:


Student dovede pečovat o těhotnou ženu, ženu v průběhu porodu a poporodním období. Dovede rozeznat odchylky od fyziologického průběhu porodu a rozpozná patologie v poporodním období. Umí ošetřit po porodu nejen rodičku, ale i novorozence.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím