Dovednosti v porodní asistenci 3

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětDovednosti v porodní asistenci 3 (DPA3-2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Poranění za porodu, ošetření.
  2. Charakteristika období šestinedělí.
  3. Nepravidelnosti šestinedělí, krvácení z rodidel, mastitis.
  4. Kontrola involuce dělohy a odchod lochií, sledování krvácení.
  5. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s včasnou a pozdní preeklampsií.
  6. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s partus praematurus.
  7. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s krvácením.
  8. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s Rh-inkompatibilitou.
  9. Ošetřovatelský proces u těhotně ženy s diabetes mellitus.
  10. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s onemocněním srdce, cév, tromboembolickou nemocí.
  11. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s hypertenzí.
  12. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s herpes simplex virus.
  13. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s HIV/AIDS.
  14. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s vícečetným těhotenstvím.
  15. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s prodlouženým těhotenstvím.
  16. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s dg.: placenta praevia.
  17. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s předčasným odtokem plodové vody.
  18. Ošetřovatelský proces u ženy s hepatitidou, s lues.
  19. Ošetřovatelský proces u ženy s diagnózou fetus mortus.

Doporučená literatura

 • ROZTOČIL, A. et al. Moderní porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1941-2.
  ČECH, E. et al Porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1303-8.
  SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví.1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010.
  ISBN 978-80-247-3373-9.
 • GOER H. Průvodce přemýšlivé ženy na cestě k lepšímu porodu. Praha. ISBN 80-86356-13-2.
  STADELMANN I. Zdravé těhotenství, přirozený porod.
  MAREK V. Nová doba porodní. ISBN 80-7281-091-1.
  LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004.
  ISBN 80-247-0668-7.
  KOBILKOVÁ, J. et al. Základy gynekologie a porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-315-X.
  VOLEJNÍKOVÁ, H. Cvičení v práci porodní asistentky. 3.vyd. Brno: IDVZP,2002, ISBN: 80-7013-351-1.
  DOENGES, M. E., MOORHOUSE, M. F. Kapesní původce zdravotní sestry. 2.vyd. . Praha: Grada Publishing,
  011. ISBN 80-247-0242-8.
  KAMENÍKOVÁ, M., KYASOVÁ,M. Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále.Praha: Grada, 2003. ISBN 80
  2470-285-1.

Anotace

Obsahem předmětu je podpora těhotenství jako přirozeného procesu. Péče o ženu v prenatální období - vedení těhotenské průkazky. Příprava k porodu. Vedení porodu jako přirozeného fyziologického procesu se schopností rozeznat možné patologie v průběhu porodu. Asistence při patologickém porodu a analgézii. Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči a vedení k samostatnosti v péči o ženu v průběhu těhotenství, porodu, v poporodním období, včetně ošetření novorozence a jeho základního vyšetření. Péče o matku a dítě při kojení a jeho podpora. Péče o ženu v perioperačním období. Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Cíl:


Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči a vedení porodu jako přirozeného fyziologického procesu se schopností rozeznat možné patologie v průběhu porodu. Cílem je příprava na asistenci při patologickém porodu a analgézii. Dalším cílem je péče o ženu a novorozence po porodu.Znalosti:


Student zná péči o ženu v průběhu porodu, v poporodním období, včetně ošetření novorozence a jeho základního vyšetření. Péče o matku a dítě při kojení a jeho podpora. Péče o ženu v perioperačním období.Dovednosti:


Student dovede pečovat o těhotnou ženu, ženu v průběhu porodu a poporodním období. Dovede rozeznat odchylky od fyziologického průběhu porodu a rozpozná patologie v poporodním období. Umí ošetřit po porodu nejen rodičku, ale i novorozence.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím