Embryologie

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětEmbryologie (EMB-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Přednášky:
  1. Charakteristika oboru, historický vývoj, interdisciplinární postavení.
 • 2. Metody studie buňky.
 • 3. Morfologické a funkční vlastnosti buňky.
 • 4. Úvod do embryologie.
 • 5. Vývoj lidského zárodku.
 • 6. Problematika společná pro embryologii a porodnictví.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • VACEK, Z. Embryologie. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 256 s ISBN 978-80-247-1267-3.
 • ČECH, S. et al. Přehled embryologie člověka. 1. Vyd. Brno: MU, 2011. 127 S. ISBN 978-80-210-5414-1.
 • MALINSKÝ, J., LICHNOVSKÝ, V. Přehled embryologie člověka v obrazech. 4. vyd. Olomouc: UP, 2008. 200 s. ISBN 978-80-244-2251-0.
 • Doporučená:
 • MN. OORE, K., L., PERSAUD, T. V. Zrození člověka: embryologie s klinickým zaměřením. 1. Vyd. Praha ISV, 2002. 564 s. ISBN 978-80-8586-694-0.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem je vybavit studenty informacemi spojenými s problematikou počátku vývoje lidského zárodku a problematikou společnou pro embryologii a porodnictví.Znalosti:


Student zná a orientuje se v problematice vývoje lidského zárodku.Dovednosti:


Student dovede problematiku embryologie aplikovat v praxi a navazujících předmětech.Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.


Výukové metody: přednáška, přednáška s diskusíHodnotící metody a kritéria:
 
Zápočet


Písemný test – úspěšnost testu 71 %.


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 20 hodin                              Cvičení: 0


Samostatná příprava: 20 hodin


Celkem: 40 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím