Rehabilitace v porodní asistenci

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětRehabilitace v porodní asistenci (RPA)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. ( dvorakvl@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Přednášky:
  1. Příprava na porod – polohování v I. a II. době porodní.
 • 2. Relaxace během porodu – příprava.
 • 3. Břišní tance.
 • 4. Masáže v těhotenství a za porodu.
 • 5. Cvičení s ženami, které mají plody uloženy v poloze KP.
 • 6. Cvičení s partnerem polohování a masáže v I. a II. době porodní.
 • 7. Plavání pro těhotné.
 • 8. Nácvik správného dýchání.
 • Cvičení:
  1. Relaxace pánevního dna.
 • 2. Zvýšení hybnosti kyčelních kloubů.
 • 3. Podpora regresivních změn v šestinedělí.
 • 4. Cvičení po porodu po jednotlivých dnech s ohledem na způsob vedení porodu.
 • 5. Cvičení pro ženy s poruchami uložení rodidel.
 • 6. Cvičení pro ženy s poruchami plodnosti – metoda Mojžíšové.
 • 7. Cvičení pro ženy s pánevní bolestí.

Doporučená literatura

 • Povinná:
  BEJDÁKOVÁ, J. Cvičení a sport v těhotenství. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1214-8.
 • WESSELS, M., OELLERICH, H. Cvičení v těhotenství a šestinedělí. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247 1427-2.
 • VOLEJNÍKOVÁ, H. Cvičení v práci porodní asistentky. 3.vyd. Brno: IDVZP,2002, ISBN: 80-7013-351-1.
 • Doporučená:
  BERÁNKOVÁ, B. Cvičení v těhotenství a šestinedělí. 1. vyd. Praha: Triton, 2002, ISBN: 80-7254-231-1.
 • MIKULANDOVÁ, M. Těhotenství, porod a šestinedělí. 1. vyd.Praha: Computer Press, 2007. ISBN 978-8025 114-70.

Anotace


Cíl:


Cílem kurzu je vybavit studentky základy léčebné tělesné výchovy v rozsahu práce porodní asistentky. Cílem je pochopit základní rozdíly ve cvičení s těhotnými ženami v průběhu jednotlivých trimestrů. Dále vybavit studenty základy léčebné a tělesné výchovy u žen po porodu a po gynekologických operacích, cvičení metodou Mojžíšové.Znalosti:


Student zná cvičení s těhotnými ženami, ženami po porodu a gynekologických operacích.


Zná též cvičení s těhotnými ženami v bazénu.Dovednosti:


Student zvládne během studia léčebnou tělesnou výchovu v rozsahu práce porodní asistentky. Bude schopna předcházet změnám v těhotenství, cíleně reagovat a vést ženy k aktivní rehabilitaci a dalším metodám ke zlepšení tělesné kondice.Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím