Výchova k reprodukčnímu zdraví

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětVýchova k reprodukčnímu zdraví (VRZ)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. ( dvorakvl@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Obsah sexuální výchovy. Principy sexuální výchovy. Podmínky sexuální výchovy. Aktivizační metody v sexuální výchově.
  2. Kritická vývojová období sexuality. Vývoj sexuality člověka. Sex a hodnoty.
  3. Antikoncepce.
  4. Předmanželská a manželská sexualita.
  5. Význam rodiny, role matky a otce v rodině. Patologie rodiny.
  6. Uplatňovaný styl výchovy. Postavení dítěte v rodině. Sourozenecké vztahy.
  7. Ideální partner. Chování v mezilidských vztazích. Vztahy mezi mužem a ženou.
  8. Psychologická problematika reprodukční funkce. Plánování rodičovství.
  9. Umělé přerušení těhotenství – pro a proti, etické a psychologické aspekty nechtěného těhotenství .
  10. Sexuální zneužití.
  11. Homosexualita, společnost, AIDS v ČR .
  12. Sexuální deviace.

Doporučená literatura

 • ŠULOVÁ, L., FAIT, T., WEISS, P. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf, 2011. ISBN
  978-80-7345-238-4.
 • WEISS, P. et al. Sexuologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2492-8.
  UZEL, R. Sexuální výchova. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-69-5.
  BARTÁK, A. Antikoncepce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-2471-351-9.
  WEISS, P.: Sexuální deviace, klasifikace, diagnostika a léčba. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-634-9.
  WEISS, P. ZVĚŘINA, J. Sexuální chování v ČR – situace a trendy. Praha: Portál, 2001.ISBN 80-7178-558-X.
  ZVĚŘINA, J. Sexuologie (nejen) pro lékaře. Praha: Akademické nakladatelství CERM, 2003.ISBN 80-7204
  264-5.

Anotace

Předmět rozšiřuje poznatky z péče o sexuální zdraví. Seznamuje studenty s problematikou uspokojování sexuálních potřeb člověka z hlediska interpersonální a intrapersonální dimenze, se sociálně podmíněným sexuálním očekáváním, s alternativními sexuálními rolemi, sexuální dysfunkcí, sexuálními deviacemi, poradenstvím a ošetřovatelským procesem v této oblasti zdravotní péče. Psychologické aspekty těhotenství, porodu a rodičovství. Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Cíl:


Cílem je předat poznatky z péče o sexuálním zdraví. Poukázat na problematiku uspokojování sexuálních potřeb člověka z hlediska interpersonální a intrapersonální dimenze, se sociálně podmíněným sexuálním očekáváním, s alternativními sexuálními rolemi, sexuální dysfunkcí, sexuálními deviacemi, poradenstvím a ošetřovatelským procesem v této oblasti zdravotní péče. Seznámit studenty s psychologickými aspekty těhotenství, porodu a rodičovství.    Znalosti:


Student zná problematiku uspokojování sexuálních potřeb člověka. Zná problematiku těhotenství, porodu a rodičovství.Dovednosti:


Student umí do ošetřovatelského procesu zařadit i problematiku sexuálních potřeb.Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím