Základy teorie porodní asistence

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětZáklady teorie porodní asistence (ZTPA)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. ( dvorakvl@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Přednášky:
  1. Charakteristika oboru porodní asistence.
 • 2. Základní terminologie, koncepce porodní asistence.
 • 3. Vývoj porodní asistence v ČR a v zahraničí.
 • 4. Regulační systém ošetřovatelské praxe.
 • 5. Nové kurikulum podle evropské strategie SZO.
 • 6. Evropská strategie péče o zdraví.
 • 7. Role porodní asistentky: osobnost a porodní asistentky; postavení, kompetence, vzdělávání, profesní organizace porodních asistentek.
 • 8. Ošetřovatelská péče: metody péče, normy a standardy, registrace porodních asistentek, hodnotící a měřící techniky v porodní asistenci a ochrana zdraví porodní asistentky.
 • 9. Ošetřovatelská dokumentace v praxi porodní asistentky.
 • 10. Profesní vzdělání a kompetence porodních asistentek. v praxi.

Doporučená literatura

 • Povinná:
  KAMENÍKOVÁ, M., KYASOVÁ,M. Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále. Praha: Grada, 2003. ISBN 80 2470-285-1.
 • TRACHTOVÁ, Eva, a kolektiv. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: NZONCO Brno, 2006. ISBN 80 -7013 -324 -4.
 • MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství I. díl - Systémový přístup. 1.vyd., Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0429-9.
 • MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství II. díl - Systémový přístup. 1.vyd., Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0428-0.
 • MASTILIAKOVÁ, D. Holistické přístupy v péči o zdraví. 1. Vyd. Brno: IDVPZ, 1999. ISBN 80-7013-277-9.
 • Doporučená:
  STANKOVÁ, M. České ošetřovatelství, Zajišťování kvality ošetřovatelské péče. Etický kodex. Charty práv pacientů. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1998. ISBN 80-7013-263-9.
 • STANKOVÁ, M. České ošetřovatelství 3. Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999. ISBN 80-7013-282-5.
 • STANKOVÁ, M. České ošetřovatelství 4. Jak provádět ošetřovatelský proces. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999. ISBN 80-7013-283-3.
 • STANKOVÁ, M. České ošetřovatelství 11. Sestra - reprezentant profese. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2002. ISBN 80- 7013 - 368 – 6.
 • FARKAŠOVÁ, E. Ošetrovateľstvo - teória. 1. vyd. Martin: Osveta, 2001. ISBN 80-8063-086-0 .
 • POSPÍŠILOVÁ, A., KYASOVÁ, M., JURENÍKOVÁ, P. Způsoby formulace ošetřovatelských diagnóz intervencí a očekávaných výsledku ošetřovatelské péče s ohledem na vzdělání všeobecných sester. Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Praha: Evropské vzdělávací centrum s.r.o. 2010. ISBN 978-80-87386-10-1.
 • JAROŠOVÁ, D. Vybrané ošetřovatelské modely a teorie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2002. ISBN 80-7042-339-0.
 • VÖRÖSOVÁ, G. a kol. Klasifikacné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovatel´stve. 1. vyd. Martin: Osveta, 2007. ISBN 978-80-8063-242-7.
 • KOZIEROVÁ, B. a kol. Ošetrovatelstvo I.a II.díl. 1. vyd. Martin: Osveta, 1995. ISBN 80-217-0528-0.

Anotace


Cíl:


Cílem je vybavit studenty informacemi o ošetřovatelství v porodní asistenci jako moderní vědní disciplíně s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání, teoretickými modely, standardní terminologií, klasifikačními systémy a metodologií. Dalším cílem je seznámit studenty s historickým vývojem ošetřovatelství v porodní asistenci u nás a ve světě, s multikulturní dimenzí ošetřovatelské péče o individuální potřeby člověka, rodiny a komunity, s hlavními úkoly a funkcemi ošetřovatelství ve společnosti a se současnými trendy progresivního vývoje, jenž souvisí se zvyšováním efektivity zdravotnických systému a se zajišťováním kvality péče o zdraví populace.Znalosti:


Student zná filozofii, hodnotový systém předmět zkoumání, teoretické modely, standardní terminologii a klasifikační systém ošetřovatelství v porodní asistenci. Dále zná též potřeby ženy v ošetřovatelském procesu, zná hierarchii potřeb nemocných.Dovednosti:


Student dovede uplatnit hlavní úkoly a funkce základů teorie porodní asistence v praxi.Obecné způsobilosti:


Studující získávají poznatky o vývoji porodní asistence, seznamují se s Evropskou strategii péče o zdraví.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím