Porodnictví 1

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětPorodnictví 1 (PO1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantprof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. ( roztocia@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 3 kr. ZA
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 2 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 2 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. ZA

Sylabus

 • Vývoj plodového vejce
 • Změny organismu matky v těhotenství
 • Imunologie těhotenství
 • Potrat
 • Perinatální medicína (mateřská a perinatální mortalita a morbidita)
 • Porodnická analgezie
 • Fyziologické šestinedělí, laktace
 • Akutní příhody v porodnictví
 • Rh – inkompatibilita
 • Hypertenzní onemocnění v těhotenství
 • Předčasný porod, prodloužené těhotenství
 • Diabetes mellitus v těhotenství
 • Vícečetné těhotenství

Doporučená literatura

 • ROZTOČIL a kol., Moderní porodnictví, Grada Avicenum 2007; ROZTOČIL, A. a kol.:
 • Vyšetřovací metody v porodnictví a gynekologii. 1.vyd., Brno: IDVZP, 1998
 • ČECH a kol. , Porodnictví, Grada, 2.vydání, 2006

Anotace

Studentka si v průběhu teoretické a praktické výuky dokonale osvojí problematiku embryologie a vývoje plodu, fyziologického a patologického těhotenství, porodu a šestinedělí včetně nových metod průběžně zaváděných do porodnické praxe. Je schopna se důkladně orientovat v problematice prevence, dispenzarizace, diagnostiky a léčby stavů vzniklých v průběhu těhotenství , porodu a šestinedělí. Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Cíl:


Cílem je seznámit studenty s problematiku embryologie a vývoje plodu, fyziologického a patologického těhotenství, porodu a šestinedělí včetně nových metod průběžně zaváděných do porodnické praxe.Znalosti:


Student zná problematiku prevence, dispenzarizace, diagnostiky a léčby stavů vzniklých v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí.Dovednosti:


Student má dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje ve specifikách ošetřovatelské péče v porodnictví.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím