Bezpečnost v elektrotechnice

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014

PředmětBezpečnost v elektrotechnice (xBEP-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Miloš Procházka
Jazykčesky
Počet kreditů1
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 1 1 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 P 1 1 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 1 1 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 1 1 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 1 1 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 1 1 kr. ZA
Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 1 1 kr. ZA
Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 P 1 1 kr. ZA

Sylabus

 • Rizika a příčiny vzniku úrazů v elektrotechnice
 • Odborná způsobilost v elektrotechnice
 • Jednotná symbolika a označování v elektrotechnice
 • Vliv technického uspořádání a lidského faktoru na bezpečnost práce, zásady bezpečné obsluhy a práce na elektrických zařízeních
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • Ochrana elektrických obvodů proti zkratu a přetížení
 • Revize elektrických zařízení
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem
 • Vytváření dokumentace pro průmyslové silnoproudé i slaboproudé rozvody
 • Základní pojmy elektromagnetické kompatibility

Doporučená literatura

 • KALÁB, P., STEINBAUER, M., Veselý, M. Bezpečnost v elektrotechnice. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 2007. 80-21435-09-7.
 • CIPRA, M., Michal KŘÍŽ, M., KŮLA, V. Elektrotechnická kvalifikace. Vyd. 1. Praha: ČVUT, 2006, 157 s. ISBN 80-010-3531-X.
 • KŘÍŽ, M. Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost. 6. vyd. Praha: IN-EL, 2007. ISBN 978-80-86230-44-3.
 • CIPRA, M., KŘÍŽ, M., KŮLA, V. Úvod do elektrotechniky. 2. vyd. Praha: ČVUT, Praha. 2002. ISBN 8001021556.
 • HÄBERLE, G. Elektrotechnické tabulky pro školu i praxi. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 459 s. ISBN 80-867-0616-8.
 • TKOTZ, K. Příručka pro elektrotechnika. 2. dop. vyd.Praha: Europa-Sobotáles 2006, ISBN 80-86706-13-3.

Anotace

V první části předmětu jsou studenti proškoleni v bezpečnosti práce na elektrických zařízeních ve smyslu vyhlášky 50/1978 Sb., včetně záležitostí souvisejících s první pomocí. Absolvování školení je nutnou podmínkou pro práci v laboratořích. Další část předmětu seznamuje studenty se způsoby tvorby dokumentace k elektrickým zařízením, vybavením rozvaděčů a průmyslovými elektrotechnickými prvky.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím