Databázové systémy 2

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětDatabázové systémy 2 (xDB2)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. ( buresz@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 4 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Koncpetuální a logický návrh databáze
 • Modelování funkcí
 • Transakční zpracování, paralelismus
 • Funkční závislosti, normální formy relací, minimální pokrytí
 • Normalizace relačního schematu
 • Procedurální rozšíření SQL
 • Uložené funkce, triggery
 • Objektové a objektově-relační databáze
 • Datové sklady a OLAP

Doporučená literatura

 • BUREŠ, Z. Databázové systémy 2: Studijní opora. Jihlava: VŠP Jihlava, 2011.
 • POKORNÝ, J., HALAŠKA, I. Databázové systémy. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2004. 148 s. ISBN 80-01-02789-9.
 • GARCIA-MOLINA, H. ULLMAN, D.J., WIDOM, J. Database systems: the complete book. 2. vyd. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008. ISBN 0-13-187325-3.
 • GRAY, P. Object oriented databases. New York: Prentice-Hall, 1992, 237 s. ISBN 01-363-0203-3.

Anotace

Předmět probírá pokročilejší poznatky z databázových systémů. Studenti budou seznámeni s procedurálním rozšířením jazyka SQL, naučí se programovat uložené procedury a funkce a používat triggery. Součástí předmětu je vytvoření netriviální databázové aplikace, vypracování průvodní dokumentace a její obhájení.


Znalosti: Student zná teorii a principy týkající se datového a funkčního modelování včetně funkčních závislostí a jejich pokrytí, normálních forem a normalizace. Zná teoretická východiska transakčního zpracování a procedurálního rozšíření SQL. Zná základní paradigmata objektových a objektově-relačních databází a datových skladů.


Dovednosti: Student umí navrhnout datový a funkční model databáze, navrhnout a normalizovat relační schema. Student umí používat transakce, rozšířit databázi o uložené procedury a triggery, ošetřit netriviální integritní omezení a provádět komplikovanější manipulace s daty.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím