Datové struktury a algoritmy

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětDatové struktury a algoritmy (xDSA-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. ( voracek@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Základní datové struktury pole a seznam.
 • Operační a paměťová složitost algoritmů.
 • Algoritmy řazení a jejich operační složitost.
 • Algoritmy asociativního a adresního vyhledávání a jejich operační složitost.
 • Specifikace a implementace datových typů, datové typy Zásobník, Fronta, Pole, Množina, Seznam, Tabulka, Strom, Graf.
 • Knihovna STL, kontejnery a algoritmy knihovny STL.

Doporučená literatura

 • Hudec, B.: Algoritmy v C++, elektronický studijní text pro kombinovanou formu studia, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012.
 • Josuttis: C++ Standardní knihovna a STL, Computer Press Praha, 2005.
 • Virius, M.: Jazyky C a C++. Grada Publishing, a.s., Praha, 2006.
 • Mareš, M., Valla, T.: Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, z.s.p.o., 2017.
  http://pruvodce.ucw.cz/static/pruvodce.pdf

Anotace

Studenti získají přehled efektivních algoritmů a datových struktur pro řešení standardních úloh, především vyhledávání a řazení nad dynamicky se měnícími daty. Podrobně se seznámí se základními kontejnery (úložišti dat) jako jsou vektor, pole, zásobník, fronta, seznam, množina a  tabulka. Naučí se specifikovat datové typy a implementovat je s využitím příslušných  dynamických  datových struktur, jako např. rozptylovací tabulky, vyhledávací stromy, vyvažované vyhledávací stromy, haldy, či B-stromy. navrhovat a implementovat takové algoritmy. 


Znalosti: Student zná základní algoritmy zpracování dat (řazení a vyhledávání), základní kontejnery (úložiště dat),  specifikovat požadavky  a organizovat data řešeného problému.


Dovednosti: Student umí specifikovat řešený problém, zvolit nejvýhodnější reprezentaci dat řešeného problému a navrhnout algoritmy požadovaných operací. Úlohu je schopen naprogramovat v jazyce C++ a je schopen zhodnotit paměťovou a operační složitost implementace.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím