Elektronické obchodování

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014

PředmětElektronické obchodování (xELO)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Dagmar Frendlovská, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 PV 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Úvod do předmětu Elektronický obchod pro ekonomy a pojmy
 • 2. Vývoj e-commerce – Vývoj elektronického obchodu

 • 3. Funkce, modely, fenomény a cesty elektronického obchodu
 • 4. Modely elektronického obchodování a model B2B podrobněji
 • 5. Modely elektronického obchodování – B2C, C2C, B2P, B2E, B2A
 • 6. Komunikační a informační technologie, využívání internetu v elektronickém obchodování a hospodářském prostředí
 • 7. Návštěvnost elektronického obchodu
 • 8. Webdesign, zdroje příjmů elektronického obchodování
 • 9. Prameny návštěvnosti
 • 10. Elektronický obchod a jeho bezpečnost
 • 11. Uzavření předmětu – zopakování nejdůležitější problematiky daného předmětu

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • • DVOŘÁK, J.: Elektronický obchod, 1. vydání, Brno: 2004, ISBN 80-214-2600-4.
 • • SEDLÁČEK, J: E-komerce – internetový a mobil marketing od A do Z, 1. vydání, Praha: BEN – technická literatura, 2006, ISBN 80-7300-195-0.

 • Doporučená:
 • • VYSEKALOVÁ J. a kolektiv: Chování zákazníka, 1.vydání, Praha: Grada Publishing a.s, 2011, ISBN 978-80-247-3528-3.
 • • KŘENOVSKÝ M., DRDL M.: Strategické řízení firemních informací, 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2003, ISBN 80-7179-730-8.
 • Janice Reynolds: The Complete E-Commerce Book, 2.vyd., CMP Books, San Francisco 2004, ISBN:1-57820-312-0
 • Miroslav Sedlák, Petra Mikulášková: Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod, 1.vyd. , Computer Press, Brno 2012, ISBN 978-80-251-3727-7
 • Viktor Janouch: Internetový marketing, 2. vyd., Computer Press, Brno 2014, ISBN 978-80-251-4311-7
 • Josef Řezníček, Tomáš Procházka: Obsahový marketing - Nakrmte Internet svým obsahem, 1.vyd. , Computer Press, Brno 2014, ISBN 978-80-251-4152-6
 • Dave Chaffey: E-business and E-commerce management, 5.vyd., Pearson, London 2011, ISBN 978-0-273-75201-1

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy moderní formy obchodu, tedy elektronického obchodu, s jeho podstatou a funkcemi, s jeho modely, s jeho vlastnostmi a aplikacemi, chováním spotřebitele a s prvky, které se objevují u elektronického obchodu. Přednášky jsou zaměřeny na porovnávání elektronického obchodu s kamenným obchodem, hledání rozdílů a propojení mezi těmito dvěma formami obchodů. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních případech i příkladech.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím