Projektový management

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014

PředmětProjektový management (xPM)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. ( voracek@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 6 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 P 6 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 6 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 P 6 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Základní rysy projektu a projektového managementu
 • Iniciace projektu
 • Plánování projektu
 • Strukturovaný plán projektu (WBS)
 • Síťová analýza
 • Rozpočet projektu a plánování nákladů
 • Odhadování SW projektů
 • Projektový tým
 • Realizace projektu
 • Kontrola a monitorování projektu
 • Uzavření projektu
 • Řízení rizik a kvality projektů
 • Studie proveditelnosti

Doporučená literatura

 • KUNCOVÁ, M. – NOVOTNÝ, J. Projektové řízení. VŠPJ, 2013. Elektronická studijní opora.
 • SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT: kompletní průvodce. Praha: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2882-4.
 • WYSOCKI, R.K. Effective project management. Wiley Int., 2014. ISBN 978-0-470-42367-7.
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Pennsylvania: Project Management Institute, 2013. ISBN 978-1-935589-67-9.

Anotace

Cílem předmětu je uvedení do problematiky projektového managementu. Přednášky poskytnou úvodní vhled do problematiky projektového řízení a seznámí studenty se základy metodiky řízení projektů dle standardu PMBOK včetně jeho rozšíření pro SW projekty. Cvičení jsou orientována aplikačně na rozvoj praktických schopností potřebných při projektovém řízení s důrazem na plánování projektů, studenti se také naučí pracovat v prostředí MS Project.


Znalosti: Student umí popsat projektový cyklus a základní procesy projektového řízení včetně jejich návazností. Student umí vysvětlit princip síťové analýzy a její základní techniky.


Dovednosti: Student dovede i složitější projekt vymezit a strukturovat na dílčí činnosti, dovede naplánovat jeho harmonogram, rozpočet a personální zabezpečení. Student umí používat software MS Project pro plánování a řízení projektů.


Obecné způsobilosti: Student umí koordinovat činnosti v rámci menšího týmu a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím