Webové technologie 2

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014

PředmětWebové technologie 2 (xWT2)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantPaedDr. František Smrčka, Ph.D. ( smrcka@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 4 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 PV 4 4 kr. ZA
Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 PV 6 4 kr. ZA

Sylabus

 • Knihovna jQuery - možnosti zavádění, seznámení s možností knihovny, utility
 • Knihovna jQuery - spuštění kódu jakmile je DOM připraven, užitečné utility
 • jQuery UI - možnosti, použití
 • Ajax - syntaxe jazyka, řídící struktury, typy, funkce, objekty, propojení s HTML, události, objektový model prohlížečů, DOM, komunikace se serverem, ladění skriptů
 • jQuery a AJAX
 • Šablonovací systémy - Architektura MVC, výhody a nevýhody
 • Šablonovací systém, práce s proměnnými, řídící struktury
 • Využití frameworků při tvorbě aplikační logiky webových aplikací
 • Používané frameworky pro objektově-relační mapování
 • Framework Bootstap, MySQLi, PDO
 • Framework Symfony
 • Bezpečnost webových aplikací, autentizace, autorizace

Doporučená literatura

 • FOWLER, Martin. Patterns of Enterprise Application Architecture 2003. Boston: Addison Wesley, 2002. ISBN 03-211-2742-0
 • LACKO, Ľuboslav. Ajax hotová řešení. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2008. 269 s. ISBN 978-80-251-2108-5
 • SCHLOSSNAGLE, George. Pokročilé programování v PHP 5. 1. vyd. Brno : Zoner Press, 2004. 640 s. ISBN 80-86815-14-5
 • LAVIN, Peter. PHP - objektově orientované : koncepty, techniky a kód. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 211 s. ISBN 978-80-247-2137-8
 • NOVOTNÝ, Michal. Šablonovací systémy a MVC architektura ve webových aplikacích : bakalářská práce. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012
 • GASSTON, Peter. CSS3: praktická řešení. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-802-5146-415.
 • SHARKIE, Craig a Andrew FISHER. Responzivní webdesign: okamžitě. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-802-5143-841.
 • HOGAN, Brian P. a Andrew FISHER. HTML5 a CSS3: výukový kurz webového vývojáře. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-802-5135-761.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenta s pokročilými technikami tvorby webových stránek a webových aplikací. Jedná se především o pochopení konceptu tří základních vrstev webových systémů a alespoň stručnou znalost technologií vhodných pro jejich realizaci.  Dalším cílem je schopnost studenta používat v plné míře moderní technologie pro zajištění plnohodnotné interaktivity a uživatelského komfortu grafického rozhraní systémů, snadnou rozšiřitelnost a bezpečnost jejich aplikační logiky, a v neposlední řadě pro pochopení a realizaci problémově orientovaného přístupu k datům.


Znalosti: Student umí vytvářet komplexní interaktivní WWW aplikace, založené na technologii AJAX.  Pro aplikační logiku umí student používat návrhové vzory s důrazem na transparentní logiku modelu a její variace. Další znalostí je pak mapování objektového doménového modelu na relační a jiné databáze. Dále student umí realizovat všechny výše popsané principy například v programovacím jazyce PHP s využitím knihoven vybraných frameworků.


Dovednosti: Student umí vybrat vhodný framework pro řešení problému tvorby webové aplikace. Rozumí architektuře MVC (Vrstva Model, Vrstva View, Vrstva Controller) a dovede tuto technologii použít.


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v současných trendech vytváření webových aplikací a dovede vybrat vhodnou technologii pro tvorbu webové aplikace.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím