Základy elektrotechniky

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014

PředmětZáklady elektrotechniky (xZEL-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantDr. Ing. Vlastimil Vondra
Jazykčesky
Počet kreditů6
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška3 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 2 6 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 P 2 6 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 2 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Elektrický proud a jeho vedení, odpor, reaktance.
 • Vnější popis elektrického obvodu, zdroj a spotřebič, impedance.
 • Přechodové děje, frekvenční charakteristiky.
 • Polovodiče, tranzistorový jev, princip bipolárního tranzistoru.
 • Technologie CMOS, unipolární tranzistor.
 • Elektronické spínací prvky, dynamika, omezení.
 • Technologie logických prvků, základní elektrické charakteristiky.
 • Logické obvody, realizace kombinačních funkcí.
 • Paměti, hradlová pole, mikrokontroléry.
 • Optoelektronické součástky, zobrazovací jednotky, optický záznam.
 • Odrazy na vedení, přeslechy, přenos impulsů.
 • Elektromagnetické vlnění, elektromagnetická kompatibilita, rušení.
 • Magnetické materiály, transformátory, točivé stroje.
 • Krokové motory, piezoelektrické aktuátory.
 • Aspekty hardwarového návrhu z hlediska montáže, tepelných ztrát atd.

Doporučená literatura

 • Dostál, T.: Elektronické podpory přednášek ZEL. Disk S, složka Dostal / ZEL.
 • UHLÍŘ J. Elektrotechnika pro informatiky, Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 987-80-01-03981-6.
 • BRTNÍK, B., MATOUŠEK, D.: Elektronické prvky, nakladatelství BEN - technická literatura, Praha 2011. ISBN 978-80-7300-426-2.
 • NEUMANN, P., UHLIŘ, J.: Elektronické obvody a funkční bloky, 1 a 2. díl. 1. vyd. Praha: vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03281-7.

Anotace

Předmět seznamuje studenty s principy, vlastnostmi a parametry prvků používaných v moderních elektronických obvodech a to jak pasivních, tak aktivních, a konstrukčních prvků zařízení výpočetní a řídící techniky. Stručně jsou vysvětleny fyzikální základy funkce diod, tranzistorů, optoelektronických součástek a magnetických obvodů. V druhé části se studenti seznámí se základními aplikacemi probíraných prvků ve spínacích obvodech, logických členech, při magnetickém záznamu a reprodukci, realizaci pohybových mechanizmů, zobrazení, optickém záznamu a s použitím optických vláken.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím