Webové technologie 1

Studijní plán: Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětWebové technologie 1 (xWT1-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantPaedDr. František Smrčka, Ph.D. ( smrcka@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 3 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 4 kr. ZA
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. ZA
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. ZA

Sylabus

 • www stránky - základní části, obrázky, tabulky
 • Obrázky – klikací mapy, pozicování pomocí tabulky, formuláře
 • Rámce, nastavení hlavičky stránky, validace
 • Kaskádové styly - úvod, vlastnosti písma, barvy a pozadí, úprava slov, třídy, formátování textu, boxy, umístění stylů
 • Kaskádové styly, rámečky, obrázkové pozadí, z-index, tabulky, pseudotřídy, seznamy
 • Pozicování pomocí kaskádových stylů
 • JavaScript - úvod, proměnné, funkce, větvení, logické operátory, dialogová okna, cyklus, okna, kontrola formulářů
 • Javascript - objekty, cookie
 • PHP-datové typy, pole, operátory, větvení, cykly, funkce
 • Formuláře a jejich kontrola, regulární výrazy
 • Databáze, přístup k databázi pomocí PHP
 • Práce s více tabulkami současně v PHP, PDF
 • Zabezpečení stránek, cookies, session, práce s textovými soubor
 • PHP datum a čas, textové řetězce

Doporučená literatura

 • SMRČKA, F. Webové technologie 1. Elearningová opora. Jihlava: VŠP Jihlava, 2012
 • DELLWIG, I. HTML 4 příručka tvůrce webu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, , 2002. 272 s. ISBN 80-247-0297-5
 • GUTMANS, A. B., SAETHER, S., RETHANS, D. Mistrovství v PHP 5. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 655 s. ISBN 978-80-251-1519-0
 • PONKRÁC, M. PHP a MySQL : bez předchozích znalostí. 1 vyd. Brno: Computer Press, 2007. 221 s. ISBN 978-80-251-1758-3
 • KOFLER, M. PHP 5 a MySQL 5 : průvodce webového programátora. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2007. 607 s. ISBN 978-80-251-1813-9
 • HOGAN, Brian P. a Andrew FISHER. HTML5 a CSS3: výukový kurz webového vývojáře. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-802-5135-761.
 • KOFLER, Michael a Bernd ÖGGL. PHP 5 a MySQL 5: průvodce webového programátora. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-802-5118-139.
 • VRÁNA, Jakub a Bernd ÖGGL. 1001 tipů a triků pro PHP: průvodce webového programátora. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-802-5129-401.

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenta používat základní webové technologie jako například html, css, javascript, php pro tvorbu webové aplikace. Dalším cílem je, aby student uměl pracovat s bází dat a pomocí aplikace tato data zobrazovat, mazat, přidávat a opravovat.


Znalosti: Student zná jazyk html (xhtml), kaskádové styly a javascript pro vytváření www stránek. Dále zná základy skriptovacího jazyka pro vytváření webové aplikace. Umí pracovat s bází dat a pomocí php s těmito daty pracovat.


Dovednosti: Student umí navrhnout a realizovat jednoduchou webovou aplikaci, která pracuje s databází. U této aplikace umí realizovat různé uživatelské přístupy (práva).


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v trendech vytváření webových stránek a webových aplikací.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím