Návrh plošných spojů

Studijní plán: Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětNávrh plošných spojů (xNPS)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Ivan Krejčí, CSc.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 4 kr. ZA
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. ZA

Sylabus

 • Technologie výroby plošných spojů, materiály pro desky, vodivé vrstvy, nepájivé masky, potisk a pomocné vrstvy pro pájení.
 • Technologie montáže součástek na desku, součástky s drátovými vývody a povrchová montáž.
 • Nežádoucí vazby v elektronických obvodech - galvanická, kapacitní a induktivní.
 • Potlačení nežádoucí galvanické vazby. Zemnění, stínění, aktivní stínění, galvanické oddělení.
 • Potlačení nežádoucí kapacitní a induktivní vazby, filtrace, vf a magnetické stínění a zemnění. Oddělení analogové a digitální části zapojení na desce z hlediska nežádoucích vazeb.
 • Navrhování plošných spojů pro systémy se smíšenými signály (analogovými i digitálními)
 • Základní pravidla pro návrh vf obvodů.
 • Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Návrh spoje s ohledem na EMC a metodika testování EMC.
 • Specifika návrhu výkonových obvodů - odvod tepla z DPS.
 • Vícevrstvé plošné spoje a technologie jejich propojení (HDI).
 • Nové trendy v technologiích plošných spojů.
 • Návrh plošných spojů pomocí PC.
 • Metody návrhu plošných spojů pro malé stejnosměrné a nízkofrekvenční signály.
 • Realizace vf vedení a antén pro bezdrátový přenos.

Doporučená literatura

 • Starý, J.: Plošné spoje a povrchová montáž, učební text VUT Brno.


 • Texty ke cvičením na disku S.
 • Bryant, J. et al.: The Art and Science of Analog Circuit Design, firemní literatura Analog Devices.
 • Bryant, J. et al.: Mixed - Signal and DSP Design Techniques, firemní literatura Analog Devices.
 • Kester, W. et al.: Practical Design Techniques for Power and Thermal Management, firemní literatura Analog Devices.

Anotace

Správně zapojené elektronické zařízení nemusí pracovat správně, pokud spoje mezi jednotlivými elementy zapojení nebo mezi funkčními bloky nejsou správně navržené. Na vině je konečná dokonalost použitých obvodových prvků a materiálů. Nesprávná funkce se projeví tím, že elektronické zařízení nedosahuje požadovaných parametrů, je náchylné na působení elektromagnetických signálů z elektromagnetického smogu okolí nebo naopak nežádoucí měrou tomuto smogu přispívá, je zdrojem nežádoucího rušení. Tím, že každé zařízení pracuje s konečnou účinností, je zdrojem tepelného záření, které, není-li odváděno, může způsobit vlastní tepelnou destrukci. Metodice potlačení těchto nežádoucích jevů, přehledu používaných technik návrhu plošných spojů elektronických obvodů pomocí PC a technologií jejich realizace je náplní kurzu. 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím