Evropská ekonomická integrace

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014

PředmětEvropská ekonomická integrace (EEI)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
Garantdoc. Ing. Antonín Dvořák, CSc.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi P 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 P 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 P 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 P 1 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přehled integračních procesů v Evropě
 • Základní cíle ES a EU (tři pilíře). Institucionální systém EU
 • Politiky EU, jednotný vnitřní trh, měnová unie
 • Rozpočet EU, příjmy a výdaje EU
 • Regionální politika (základní pojmy, historie, územní statistické jednotky)
 • Regionální a strukturální politika v ČR a EU a její legislativní východiska
 • Institucionální podpora regionální politiky
 • Územní a strategické plánování
 • Regionální politika EU pro období 2007-13
 • Evropská unie a cestovní ruch

Doporučená literatura

 • J.VANÍČEK: Evropská ekonomická integrace. Prozatímní učební texty. VŠPJ (2006)
 • M. HRABÁNKOVÁ, M.VOSEJPKOVÁ: Regionální management. Skripta. JČU, ZF,České Budějovice, 2002, ISBN 80-7040-564-3
 • Edice Strukturální fondy. Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha. http://www.mmr.cz
 • ŠTĚRBOVÁ, A: Legislativní základy EU a orgány EU v oblasti CR, strukturální politiky EU. Skripta VŠPJ, 2007

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti integračního procesu v západní Evropě, osvojit si


a umět vysvětlit poznatky o vývoji politiky a institucí EU. Přednášky jsou zaměřeny na výklad fundamentálních pojmů, jevů a souvislostí. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních případech.


Znalosti: Student zná a popíše jednotlivé etapy rozšiřování, transformaci a procesy globalizace v EU, umí vysvětlit principy a nástroje strukturální politiky EU.


Dovednosti: Student se umí orientovat v pravidlech přípravy a zpracování programových dokumentů, poskytování pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. Je schopen aplikace při řešení konkrétních problémů praxe. 


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v mechanismu fungování EU a její politice, umí aplikovat vědomosti o řízení a plánování vývoje cestovního ruchu (v ČR i v širším evropském kontextu).

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím