Francouzský jazyk 2/CR-u1

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014

PředmětFrancouzský jazyk 2/CR-u1 (FRJ2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Soňa Cardová
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 2 2 kr. ZA

Sylabus

 • L1 - základy výslovnosti, sloveso být, vázání, základy zeměpisu Francie
 • L1 - výslovnost, otázky zjišťovací, text
 • L2 - výslovnost, první slovesná třída, členy
 • L2 - text, přídavná jména
 • L3 - množné číslo, sloveso mít, text
 • shrnutí L1 - L3, vyjádření 3. a 4. pádu
 • L4 - test L1 - L3, otázky zjišťovací, číslovky 1-20
 • L4 - text, přivlastňovací zájmena nesamostatná, si po záporném sdělení
 • L5 - konverzační cvičení L4 - L5, slovosled, slovesa moci a znát
 • L5 - text, jak pozdravit, tvorba otázek
 • L5 - rozhovor nad plánkem Paříže, slovosled
 • L6 - text 1, jak vyplnit jednoduchý formulář
 • L6 - text 2, opakování gramatiky L4 - L5
 • test L1 - L6, konverzace

Doporučená literatura

 • - Pravdová, M.: Francouzština pro začátečníky. Praha, LEDA, 2004
 • - Dany, M.: Le francais de l´hotellerie et du tourisme. Paris, Hachette 1993.
 • - Magraner, J.J. – Zajac, M.: Obchodní francouzština. H.Brod, Fragment 1998.
 • - Peyroutet, C.: La France touristique. Paris, Nathan, 1995.

Anotace

La vie familiale, le logement, le temps libre Les voyages – l´hébérgement, les moyens de transport Mes études, mes plans d´avenir La cuisine, la santé La vie culturelle, les époques artistiques et architectoniques en histoire européenne La France – le relief, le climat, la population, les symboles de la France La France – l´histoire en bref, l´industrie, le transport Paris – capitale de la France Les régions fr. les plus touristiques Les différents types de tourisme en France – le tourisme culturel, gastronomique, viticol, bleu, vert, montagnard

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím