Daně 2

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014

PředmětDaně 2 (DAN2)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Markéta Lexová, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 4 4 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 4 4 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 4 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 4 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 4 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 4 4 kr. ZA

Sylabus

 • 1) Úvod do nepřímých daní, selektivní daně ze spotřeby
 • 2) Daň z přidané hodnoty - univerzální daň ze spotřeby, princip fungování v tuzemsku, daňové subjekty
 • 3) Daň z přidané hodnoty - definice plnění, uskutečnění plnění
  a daňová povinnost
 • 4) Daň z přidané hodnoty - daňové doklady, základ daně, sazba daně, výpočet daně
 • 5) Daň z přidané hodnoty - osvobozená plnění
 • 6) Daň z přidané hodnoty - nárok na odpočet daně
 • 7) Daň z přidané hodnoty EU - ČR - intrakomunitární dodávky
 • 8) Daň z přidané hodnoty EU - ČR - místo plnění, princip reverse charge
 • 9) Daň z přidané hodnoty - dovoz, vývoz
 • 10) Daň z přidané hodnoty - správa daně v tuzemsku - přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 • 11) Daň z přidané hodnoty - souvislé příklady
 • 12) Daňový řád - správce daně a osoby zúčastněné na správě daní, lhůty, doručování
 • 13) Daňový řád - řízení a další postupy, opravné a dozorčí prostředky
 • 14) Daňový řád – placení daní, sankce

Doporučená literatura

 • VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L.: Daňový systém ČR 2018. 14. vydání. Praha: VOX, 2018. ISBN 978-80-87480-63-2.
 • VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L., ZÍDKOVÁ, H.: Daňový systém ČR cvičebnice 2018 - díl 3. 16. vydání. Praha: VOX, 2018. ISBN 978-80-87480-67-0.

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění
 • Zákon č . 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v aktuálním znění
 • Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v aktuálním znění (části 45. - 47., které se týkají energetických daní)
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v aktuálním znění
 • Studijní opora v e-learning


Anotace

Cílem kurzu je získat základní orientaci v oblasti nepřímých daní a daňového řízení v ČR. Na přednáškách se studenti seznámí s obsahem jednotlivých právních norem. V rámci cvičení (formou úloh) získají základní dovednosti nezbytné pro řešení daňových případů

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím