Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt P 1 5 kr. Z,ZK
Finance and Management - ZS 2016/2017 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím