Management jakosti výrobků a služeb

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014

PředmětManagement jakosti výrobků a služeb (MJVS)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Petr Tyráček, Ph.D., MBA ( tyracek@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do kvality, historie
  Principy a koncepce řízení kvality. Integrovaný systém řízení
  Odpovědnost vrcholového vedení. Audit. Přezkoumání QMS.
  Ekonomika kvality
  Normalizace, zkušebnictví, metrologie, zákonné požadavky.
  Řízení kvality v předvýrobních etapách. Benchmarking. 7 nových nástrojů
  Kvalita ve výrobních etapách. 7 standardních nástrojů
  Dodavatel. Zákazník
  Neustálé zlepšování
  EMS a ISO 14 000
  OHSAS 18 000
  CAF. CSR.
  ISO 9004 - Trvale udržitelný úspěch

Doporučená literatura

 • Petr Tyráček: Management jakosti výrobků a služeb. Skriptum VŠPJ, 2007
 • Jaroslav Nenadál, Darja Noskievičová, Růžena Petříková, Jiří Plura, Josef Tošenovský:Moderní systémy řízení jakosti. 2. doplněné vydání. Management Press, Praha 2005, ISBN 80-7261-071-6
 • Jaroslav Nenadál: Měření v systémech managementu jakosti. 2. doplněné vydání. Management Press, Praha 2005. ISBN 80-7261-110-0
 • Nenadál Jaroslav, Darja Noskievičová, Růžena Petříková, Jiří Plura, Josef Tošenovský, David Vykydal: Jak zvýšit výkonnost organizací (Prostřednictvím vybraných měření). Dům techniky Ostrava, 2005. ISBN 80-02-01709-9
 • Jaromír Veber a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce.Management press, Praha, 2010. ISBN 978-80-7261-210-9

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a metodami řízení kvality ve výrobní i nevýrobní oblasti lidské činnosti a s tím spojeným integrovaným systémem řízení, který k řízení kvality připojuje i řízení environmentu a bezpečnosti práce. Obsahem předmětu je řízení kvality, environmentu a bezpečnosti práce v celé šíři jejich zabezpečování v organizacích.
Ve cvičeních studenti procvičí konkrétní metody managementu všech tří oblastí integrovaného managementu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím