Německý jazyk 1/FR-u2

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014

PředmětNěmecký jazyk 1/FR-u2 (NEJ1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantMgr. Martina Stránská
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2006/2007 CJ 2 3 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 CJ 2 3 kr. ZA

Sylabus

 • Zuständigkeiten und Tätigkeiten der MA
 • Arbeits-und Umweltschutz
 • Sicherheitsschilder am Arbeitsplatz
 • Arztbesuch
 • Berufskrankheiten, ihre Vermeidung
 • Krankenversicherungssysteme, die EKVK
 • Grammatik - Sätze mit "dass", indem,Passiv Präsens, Rektion der Verben
 • Planen und Organisieren, Aufträge erteilen
 • Übermittlung der Informationen
 • Telefonieren am Arbeitsplatz
 • das Leasing-Angebot, Der Service-Auftrag
 • Grammatik - Verben mit Präpositionen, Sätze mit indem, Graduierung, Sätze mit wenn, Relativsätze, Konjunktiv II. - Präsens,Vergangenheit, das Verb lassen- Präsens, Perfekt

Doporučená literatura

 • Povinná: BRAUNERT, Jörg; SCHLENKER, Wolfram. Unternehmen Deutsch : Aufbaukurs Lehrbuch. Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2005. 215 s. ISBN 3-12-675745, 978-3-12-675745-4.
 • Doporučená: BRAUNERT, Jörg; SCHLENKER, Wolfram. Unternehmen Deutsch:Aufbaukurs Arbeitsbuch. Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, , 2006.174 s. ISBN-10.3-12-675746-4

Anotace

Rund um die Firma Unternehmensstruktur Arbeits-und Umweltschutz Marketing Rechtsformen des Unternehmens Zahlungsverkehr Messen Import - Export Auftragsabwicklung Bewerbung Handelskorrespondenz


Úroveň B1 - B2 Evropského referenčního rámce


Cíle: Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, komunikace na pracovišti, profesní prezentace.


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím