Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 1 kr. ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 1 kr. ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 1 kr. ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 1 kr. ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 1 kr. ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 1 kr. ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 1 kr. ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 1 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 2 1 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 1 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 1 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZK

Sylabus

 • • Basics of pedagogy, education in health care
 • • The education process, role of the nurse as educator
 • • Applying learning theories to healthcare practice
 • • Determinants of learning, learning styles
 • • Developmental stages of the learner
 • • Motivation of the learner
 • • Cultural attributes of the learner
 • • The education and disabilities – sensory deficits, learning disabilities, mental illness, communication disorders
 • • Techniques and strategies for teaching and learning, teaching plans
 • • Instructional methods
 • • Instructional materials
 • • Education of clients with selected disease (diabetes, cardiovascular diseases etc.)

Doporučená literatura

 • BASTABLE,B.,S.: Nurse as Educator, 3.vyd.,Jones and Bartlett Publishers, Sudbury 2008, ISBN – 13: 978-0-7637-4643-8
 • BASTL, P. ŠVEC, V.: Zdravotník lektorem.1. vyd. Brno IDVZP, 1997
 • CANNOBIO, M.,M.: Mosby's handbook of patient teaching, 2.vyd., Elsevier Health Sciences 2006
 • JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 77 s. Sestra. ISBN 978-80-247-2171-2.
 • JŮZL, M. Základy pedagogiky. Brno: Institut mezioborových studií, 2010. 185 s. ISBN 978-80-87182-02-4.
 • KOHOUT, K. Základy obecné pedagogiky. Vyd. 2., dopl. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7452-009-9.
 • SVĚRÁKOVÁ, M. Edukační činnost sestry: úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. 63 s. ISBN 978-80-7262-845-2.
 • TROJAN, V., a kol. Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 172 s. ISBN 978-80-7290-543-0.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím