První pomoc

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014

PředmětPrvní pomoc (PP-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 1 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZK

Sylabus

 • Integrovaný záchranný systém. Medicína katastrof. Mimořádné krizové situace.
 • Taktika a strategie poskytování první pomoci. Organizace první pomoci na místě. nehody: v terénu, v domácnosti a ve zdravotnickém zařízení. Třídění raněných. Pořadí odsunu.
 • První pomoc při mimořádných událostech.
 • Polohování a transport raněných.
 • Monitorování zdravotního stavu postižených.
 • Předlékařská první pomoc - Guidelines 2010: KPR, bezvědomí, šokové stavy a křeče.
 • Krvácení.
 • Otravy.
 • Poškození teplem a chladem, úrazy elektrickým proudem.
 • Poranění kostí a kloubů.
 • Úrazy hlavy a CNS, páteře a míchy.
 • Poranění hrudníku a břicha.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • CETLOVÁ, L. První pomoc Guidelines 2010. Brno: Tribun EU, 2011, 96 s. ISBN 978-80 -263-0024-3.
 • BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 80 s. ISBN 978-80-247-0680-1.
 • KELNAROVÁ, J. et al. První pomoc I. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 104 s. ISBN 978-80-247-4199-4.
 • KELNAROVÁ, J. et al. První pomoc II. 2.vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 192 s. ISBN 978-80-247-4200-7.
 • SRNSKÝ, P. První pomoc u dětí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 112 s. ISBN 978-80-247-1824-8.
 • Doporučená:
 • BALL, Ch. M., PHILIPS, R. S. Akutní medicína do kapsy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 208 s. ISBN 80-247-0928-7.
 • ERTLOVÁ, F. Přednemocniční neodkladná péče. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2000. 368 s. ISBN 80-7013-379-1.
 • ŠTĚTINA, J. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 436 s. ISBN 978-80-247-1735-7.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem předmětu je vybavit studenty základními vědomostmi a dovednostmi pro poskytování předlékařské první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích.Znalosti:


Student zná postupy poskytování předlékařské první pomoci.Dovednosti:


Student dovede poskytnout předlékařskou první pomoc, dovede používat defibrilátor.Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusíHodnotící metody a kritéria: Zápočet, Zkouška


Zápočet – praktická ukázka resuscitace na modelu.


Zkouška - ústní formou ze znalostí získaných na přednáškách a studiem povinné a doporučené literatury. 


Výsledek zkoušky se hodnotí v souladu s pravidly ECTS klasifikačními známkami:


A (výborně) - ústní projev je samostatný, student pružně a správně reaguje na zadané otázky


B (velmi dobře) - ústní projev je samostatný, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami


C (dobře)- v ústním projevu se objevují drobnější chyby nebo nepřesnosti, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami


D (uspokojivě) - v ústním projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami za malé pomoci vyučujícího


E (dostatečně) - v ústním projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky student reaguje s většími chybami za pomoci vyučujícího


F (nedostatečně) - v ústním projevu se objevují větší chyby, které nejsou vysvětleny nebo vysvětleny nedostatečně při výrazné pomoci vyučujícího


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 13 hodin                           Cvičení: 0


Samostatná příprava: 27 hodin


Celkem: 40 hodinKombinované studium:


Přednášky:  0                               Cvičení: 6 hodin


Samostatná příprava: 39 hodin


Celkem: 45 hodin


 Odborné stáže a praxe: není specifikováno

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím