Databázové systémy 1

Studijní plán: Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětDatabázové systémy 1 (xDB1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. ( buresz@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Data a informace, modelování reality
 • Základy softwarového inženýrství
 • Databázový systém, SŘBD, databázové modelování
 • Konceptuální model
 • Relační model dat
 • Relační algebra
 • Transformace E-R schematu do RMD
 • Jazyk SQL - jazyk pro definici dat, jazyk pro manipulaci s daty, dotazování
 • Základy normalizace a fyzického návrhu databáze

Doporučená literatura

 • BUREŠ, Z. Databázové systémy 1. [elektronická skripta]. Jihlava: VŠP Jihlava, 2014. ISBN 978-80-87035-88-7.
 • BUREŠ, Z. Databázové systémy 1. Sbírka řešených příkladů ke cvičením. Jihlava: VŠP Jihlava, 2011.
 • POKORNÝ, J., HALAŠKA, I. Databázové systémy. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2004. 148 s. ISBN 80-01-02789-9.
 • GARCIA-MOLINA, H. ULLMAN, D.J., WIDOM, J. Database systems: the complete book. 2. vyd. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008. ISBN 0-13-187325-3.
 • GRAY, P. Object oriented databases. New York: Prentice-Hall, 1992, 237 s. ISBN 01-363-0203-3.

Anotace

Předmět je úvodem do databázových systémů. Zabývá se metodikou návrhu a základy implementace databázových systémů. Věnuje se konceptuálnímu modelování, návrhu a normalizaci relačního schématu a jazyku SQL.


Znalosti: Student zná základní teorii a principy týkající se konceptuálního návrhu databáze, logického (zejména relačního) modelu a dotazování. Student zná základy normálních forem a normalizace.


Dovednosti: Student umí navrhnout konceptuální model databáze, transformovat jej do logického modelu a implementovat databázi v rámci zvoleného databázového stroje. Student ovládá základní práci s databází v jazyce SQL, tj. tvorbu a změnu databázového schématu, vkládání, mazání a úpravu dat, tvorbu dotazů nad databází.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím