Studijní plán: Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 3 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 3 4 kr. KZ
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 4 4 kr. ZA

Sylabus

 • Lossless and lossy compression algorithms
 • Basics of computer graphics (vector, bitmap graphics, 3D)
 • Signal representation in time and frequency domain
 • Digital photography – recording, processing, formats, compression
 • Digital audio – recording, processing, formats, compression
 • Digital video – recording, processing, formats, compression
 • Streaming audio and video
 • Flash

Doporučená literatura

 • SINCLAIR, I. aj. Audio Engineering: Know It All. Newnes, 2009, ISBN 978-1-85617-526-5.
 • BOVIK, A. Handbook of Image and Video Processing. 2nd ed. Burligton: Elsevier Academic Press, 2005. 1372 s. ISBN 01-211-9792-1.
 • BROWNE, Steven E. High definition postproduction: editing and delivering HD video. 2nd ed. Editor Al Bovik. Boston: Elsevier Focal Press, 2007, 230 p. ISBN 02-408-0839-8.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím