Počítačové řídicí systémy

Studijní plán: Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětPočítačové řídicí systémy (xPRS)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantprof. Ing. František Zezulka, CSc. ( zezulka@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 PV 5 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do programovatelných automatů (PLC). Požadavky na PLC. Princip funkce.
 • PLC nové generace, režim činnosti, HW. Diagnostický systém.
 • SW vybavení PLC. Funkční diagram úlohy logického typu.
 • Příklad tvorby programu pro PLC v jednotlivých programovacích jazycích.
 • Norma IEC 1131. Programování v Grafcetu. Příklad.
 • PLC v řízení strojů. Programování laboratorních úloh s řízením pomocí PLC.
 • Komunikační systémy PLC. Způsoby propojování PLC sériovými sběrnicemi.
 • vytvoření programu pro PLC typu decentralizovaných periferií a modulárních programovatelných automatů (ladder, funkční blok, strukturovaný text, SFC)
 • programování vestavných systémů (embedded systems od NI)
 • Průmyslová PC (IPC). HW řešení, operační systémy IPC.

Doporučená literatura

 • ZEZULKA, F. Prostředky průmyslové automatizace. Brno: VUTIUM, 2004. 176 s. ISBN: 80-214-2610- 1.
 • PÁSEK J. Programovatelné automaty, FEKT VUT v Brně, 2008.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s programovatelnými automaty (PLC) a průmyslovými PC (IPC), kterými se uskutečňuje automatické řízení. HW programovatelných automatů, vstupní a výstupní podsystém, programovací jazyky dle standardu IEC 61131-3, funkční diagram. Projektování systémů s programovatelnými automaty. Průmyslová PC a základy software řízení. Naučit studenty používat tyto prostředky.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím