Programování 1

Studijní plán: Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětProgramování 1 (xPRG1-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Karel Richta, CSc.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Principy objektového programování, třídy a jejich použití.
 • Struktura objektu, atributy a metody.
 • Dynamický charakter objektů, konstruktor, destruktor, instance třídy.
 • Dědičnost, hierarchie tříd, kompozice.
 • Přetěžování metod, přetěžování operátorů.
 • Soubory a proudy.
 • Abstraktní třídy, polymorfismus, virtuální metody
 • Výjimky a jejich zpracování.
 • Šablony, práce se šablonami.
 • Standardní knihovna šablon STL.
 • Vlákna a jejich použití.
 • Praktické příklady.

Doporučená literatura

 • VIRIUS, M: Jazyky C a C++. Kompletní kapesní průvodce programátora. Grada 2011, ISBN: 978-80-247-3917-5. 518 stran.
 • PECINOVSKÝ, R. OOP – Naučte se myslet a programovat objektově. Brno: Computer Press 2010, ISBN 978-80-251-2126-9.
 • WIRTH, N. Algorithms data structures=programs. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1976, 366 p. ISBN 01-302-2418-9.

Anotace

Předmět je úvodem do objektového programování. Je představen objektový přístup, řešení problému systémem tříd, polymorfismus, přetěžování, dědičnost, události, výjimky. Student se naučí, jak pomocí objektových programovacích technik sestavit jednoduchý program.


Znalosti: Student zná principy a základní východiska objektového programování, má přehled o komplexních datových typech. Rozlišuje mezi imperativním a objektovým programováním.


Dovednosti: Student umí použít teoretické poznatky při řešení konkrétní úlohy. Umí rozdělit problém na podproblémy a řešit jej systémem tříd. Umí používat základní knihovny.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím