Programování 2

Studijní plán: Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětProgramování 2 (xPRG2-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Karel Richta, CSc.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Algoritmus, program, programovací jazyk, překladač, interpret.
 • Číselné soustavy a převody mezi číselnými soustavami.
 • Reprezentace dat v paměti počítače, základní datové typy, proměnné, konstanty.
 • Operátory a jejich priorita, výrazy.
 • Základní příkazy, řízení běhu programu, řídicí struktury.
 • Funkce vstupu a výstupu, práce se soubory.
 • Standardní knihovny jazyka C.
 • Funkce a procedury, rozklad problému na podproblémy, rekurze.
 • Strukturované datové typy, ukazatelé.
 • Životní cyklus objektů, dynamická alokace paměti, předávání parametrů hodnotou a odkazem.
 • Algoritmy řazení a vyhledávání, úvod do složitosti algoritmů.
 • Návrhové vzory.

Doporučená literatura

 • HEROUT, P. Učebnice jazyka C. 6. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009, 271, ISBN 978-80-7232-383-8.
 • VIRIUS, M. Základy algoritmizace. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1995. ISBN 80-010-1346-4.
 • KERNIGHAN, B.W. - RITCHIE, D.: Programovací jazyk C. Computer Press, ISBN: 80-251-0897-X, 2008.

Anotace

Předmět je úvodem do algoritmizace a základů programování v jazyce C s využitím procedurálního přístupu. Kromě základních pojmů jsou probrány datové typy, řídicí příkazy, výrazy a funkce. Student se naučí, jak pomocí základních programovacích technik sestavit jednoduchý program.


Znalosti: Student zná principy procedurálního programování, zná obvyklé datové typy, řídicí příkazy, princip volání funkcí a předávání parametrů.
Dovednosti: Student umí použít teoretické poznatky při řešení konkrétní úlohy. Umí rozdělit problém na podproblémy a řešit jej systémem procedur (funkcí) v programovacím jazyce C.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím