Elektronika 2

Studijní plán: Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětElektronika 2 (xELE2)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Ivan Krejčí, CSc.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 4 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Rozdělení pracovních režimů parametrických prvků – aktivní (lineární a nelineární) a spínací. Příklady aplikací aktivního režimu lineární (malé signály) – zesilovače a jejich rozdělení, nelineární – směšovače, modulátory, atd. Zpětná vazba.
 • Operační zesilovač ideální a reálný, parametry, stabilita OZ, kmitočtová kompenzace, obvodové aplikace, operační sítě (lineární a nelineární).
  Moderní funkční bloky (OTA, CFA, CC, TIA aj.) a jejich aplikace.
 • Tranzistor jako spínač, spínání rezistivní a induktivní zátěže. Diody a tranzistory ve spínacím režimu. Obecné vlastnosti spínače – parametry posouzení kvality, energetické poměry udržení stavu sepnutí a rozepnutí, příklady reálných spínacích obvodů.
 • Speciální spínací prvky: diak, tyristor, triak, IGBT.
 • Výkonové polovodičové součástky (BJT, FET, IGBT), princip činnosti, aplikace.
 • Tvarovače a funkční měniče, princip, funkce, zapojení, popis činnosti.
 • Generátory neharmonických signálů. Astabilní klopné obvody.
  Monostabilní a bistabilní klopné obvody, princip, funkce, zapojení, popis činnosti.
 • Převodníky A/D a D/A, princip, funkce, zapojení, popis činnosti.
 • Spínané zdroje, princip, funkce, zapojení, popis činnosti.
 • Optoelektronické součástky: LED, laser, fotodioda, fototranzistor, optron. Součástky řízené neelektrickými veličinami.
 • Metody analogového zpracování signálu, poměr signál - šum, návrh analogových filtrů, synchronní a kvadraturní detekce signálu

Doporučená literatura

 • Krejčí, I.: Elektronické podpory přednášek xELE2. Disk S, složka Krejci / xELE2.
 • NEUMANN, P., UHLÍŘ J., ZEMÁNEK I. Elektronické obvody a funkční bloky 1. 2. Praha: vyd. ČVUT, 2005. ISBN 80-010-3281-7.
 • BRTNÍK, B., MATOUŠEK, D. Elektronické prvky. Praha: nakladatelství BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-4.

Anotace

Předmět navazuje na předmět ELE 1, seznamuje studenty s vlastnostmi a parametry elektronických součástek pracujících ve spínacím a výkonovém režimu, s moderními funkčními bloky a jejich aplikacemi, především s operačním zesilovačem. Druhá část předmětu je věnována dalším elektronickým obvodům: tvarovače, funkční měniče, generátory neharmonických signálů, klopné obvody, převodníky a spínané zdroje. Jsou vysvětleny principy a vlastnosti obvodů pro převod signálů mezi analogovým a číslicovým světem. Vysvětleny jsou základní principy činnosti těchto obvodů a ukázána jsou různá zapojení.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím