Elektronika 3

Studijní plán: Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětElektronika 3 (xELE3-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantprof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 6 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 6 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Princip syntézy obvodů, rozdíl mezi syntézou a návrhem obvodů, syntéza obvodů RLC.
 • Návrh pasivních filtrů RLC 2. řádu různých typů: dolní, horní, pásmová propusť, pásmová zádrž, fázovací obvod, filtry s nulovým bodem přenosu.
 • Návrh pasivních filtrů RC různých řádů a typů, kaskádní řazení článků, Wienův a přemostěné T-články.
 • Kmitočtové filtry RLC vyšších řádů, princip a vlastnosti různých typů, Butherwortovy, Čebyševovy a Cauerovy filtry, zadávání parametrů a tolerančního pole. Návrh a realizace filtrů RLC. Pomůcky při návrhu, katalogy filtrů, návrhové programy (NAF), optimalizace návrhu, kontrolní analýza (PSpice, SNAP).
 • Aktivní kmitočtové filtry RC druhého řádu, s operačními zesilovači, různých typů (DP, PP, HP), zapojení Salen-Key, Huelsman. Realizace filtrů ARC s jinými funkčními bloky. Návrh ARC filtrů druhého řádu.
 • Aktivní kmitočtové filtry RC vyšších řádů, kaskádní syntéza, použití katalogu, návrhového programu a obvodového simulátoru PSpice.
 • Princip číslicové filtrace, základní stavební bloky (sčítačka, násobička, časová zdrž), princip filtrů FIR a IIR. Návrh číslicového filtru.
 • Diskrétně pracující analogové soustavy. Obvody se spínanými kapacitory, princip, vlastnosti a popis nábojovými rovnicemi. Spínané integrátory (FD, BD, BL) a další stavební bloky. Filtry SC vyšších řádů. Realizace elektronických spínačů a jejich použití.
 • Obvody se spínanými proudy, princip, vlastnosti a popis činnosti.
 • Fázový závěs, princip, zapojení a aplikace.
 • Kontrolní a toleranční analýza navržených obvodů a filtrů, studium parazitních jevů a modelování reálných součástek, s využitím obvodového simulátoru PSpice.
 • Elektronicky řízené a programovatelné analogové obvody.
 • Programovatelné logické obvody, typy (SPLD, CPLD a podrobně FPGA), textový a grafický popis, funkční bloky, simulace číslicových obvodů, návrh, naprogramování, ověření funkce.

Doporučená literatura

 • Dostál, T.: Elektronické podpory přednášek ELE3. Disk S, složka Dostal / ELE3.
 • NEUMANN, P., UHLÍŘ J., ZEMÁNEK I. Elektronické obvody a funkční bloky 1. 2. Praha: vyd. ČVUT, 2005. ISBN 80-010-3281-7.
 • DOSTÁL, T. Elektrické filtry, Brno: FEKT VUT, 2004.
 • CHEN, W.K. The circuits and filters handbook. 2nd ed. Editor Wai-Kai Chen. Boca Raton: CRC Press, 2003, 2961 s. ISBN 08-493-0912-3.

Anotace

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí studentů z analogové i číslicové elektroniky, zvláště pak z techniky programovatelných logických obvodů. Studenti se naučí zacházet s těmito obvody a připraví se tak na jejich použití v diplomových projektech a v pozdější praxi. Seznámí se s metodami návrhu analogových, diskrétně pracujících a číslicových filtrů. Prohloubí si znalosti z teorie obvodů a naučí se je vhodně aplikovat. Zdokonalí se v práci s programem PSpice a naučí se používat další návrhové programy. Vysvětleny jsou základní principy činnosti obvodů se spínanými kapacitory a spínanými proudy, ukázána jsou různá zapojení těchto obvodů. Individuálními domácími úkoly studenti řeší návrh konkrétních obvodů a filtrů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím