Fyzika 1

Studijní plán: Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětFyzika 1 (xFYZ1)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantMgr. Martin Prokop ( martin.prokop@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Kinematika hmotného bodu
 • Dynamika hmotného bodu
 • Práce, výkon, energie
 • Mechanické kmitání
 • Dynamika soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa
 • Mechanické vlnění, zvuk a ultrazvuk
 • Elektrostatické pole
 • Gaussova věta, potenciál
 • Vodiče, nevodiče, kapacita, energie
 • Stacionární elektrický proud
 • Stacionární magnetické pole
 • Elektromagnetická indukce
 • Magnetické pole v látkách
 • Maxwellovy rovnice, elektromagnetické vlnění

Doporučená literatura

 • Nováková a kol.: Fyzika I a II. Vydavatelství ČVUT. Skripta pro Dopravní fakultu. 2004. ISBN 80-01-02360-5, 80-01-03090-3
 • Malá a kol.: Sbírka příkladů z fyziky. Vydavatelství ČVUT. Skripta pro Dopravní fakultu. 2002. ISBN 80-01-02597-7
 • Drchalová: Fyzika příklady. Vydavatelství ČVUT. Skripta pro Stavební fakultu. 2006. ISBN 80-01-03496-8

Anotace

Student se seznámí se základními oblastmi fyziky, kterými jsou mechanika hmotného bodu, elektřina a magnetismus. S využitím integrálního a diferenciálního počtu dokáže řešit náročnější úlohy. 


Znalosti: Student umí definovat a popsat fyzikální veličiny z mechaniky, elektřiny a magnetismu, zná důležité fyzikální zákony z těchto oblastí a jejich praktické aplikace.


Dovednosti: Student dokáže aplikovat teoretické znalosti na výpočet praktických příkladů. Ze základních fyzikálních zákonů a vztahů dokáže odvodit vztahy další s využitím matematických dovedností, především pomocí derivací, integrálů a řešení diferenciálních rovnic.


Obecné způsobilosti: Student vidí matematické i jiné souvislosti mezi jednotlivými odvětvími fyziky  (např. harmonický oscilátor, zákony zachování) a získá tak vhodný způsob uvažování ke studiu dalších, obtížnějších předmětů z jeho oboru, především z oblasti elektřiny a elektroniky.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím