Senzory a měření 2

Studijní plán: Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětSenzory a měření 2 (xSM2-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Ivan Krejčí, CSc.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Fyzikální principy senzorů - převodníků neelektrické veličiny na elektrickou, senzory aktivní, pasivní (odporové, kapacitní, indukční, magnetické, optické, polovodičové ...), spojité a binární.
 • Převodníky pro měření mechanických veličin, síly, momentu, točivého momentu.
 • Měření délky, rychlosti, otáček, přiblížení.
 • Měření polohy, kruhové polohy, zrychlení.
 • Měření tlaku a diferenciálního tlaku.
 • Měření teploty, tepla a vlhkosti.
 • Měření průtoku plynů a kapalin, jejich objemu a hladiny.
 • Měření elektromagnetického záření v oblasti IR, UV a viditelné. Měření ionizačního záření.
 • Měření magnetických veličin.
 • Chemické senzory (měření pH, polarografie, konduktometrie, ...).
 • Používaná zapojení senzorů a pokročilé metody pro zpracování signálů ze senzorů (měření slabých signálů, synchronní detekce, kvadraturní synchronní detekce, kmitočtová a korelační analýza,...).
 • Inteligentní senzory analogové a digitální (standardní analogové signály, zásady digitalizace, standardní sběrnice používané digitálními senzory).
 • Prostředky pro automatický sběr a zpracování dat (měřicí karty, měřicí moduly)
 • Virtuální měřicí systémy, podpůrný software, grafické programování virtuálních měřicích úloh

Doporučená literatura

 • RIPKA, P., ĎAĎO, S., KREIDL, M. aj. Senzory. Praha: ČVUT FEL, 2007.
 • KREJČÍ, V., STUPKA, J.: Elektrická měření, SNTL Praha 1973.
 • TURIČIN, A., M.: Elektrická měření neelektrických veličin.SNTL Praha 1958.
 • HAASZ, V., SEDLÁČEK, M. Elektrická měření. Přístroje a metody. 2. vyd. Praha: ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02731-7.
 • RIPKA, P., TIPEK, A.(ed.): Modern Sensors Handbook. ISTE 2007, ISBN 978-1-905209-66-8.
 • LabView – referenční příručka konkrétní verze. National Instruments.

Anotace

Předmět je zaměřen na seznámení studentů s principy a provedením senzorů fyzikálních veličin, jejich použití ve vestavěných systémech a napojení na prostředky průmyslové automatizace a automatického sběru dat. Jsou akcentovány oblasti využití v regionu. V rámci předmětu se studenti seznámí s provedením senzorů, povahou signálů z nich vystupujících, naučí se vytvářet virtuální měřicí systémy a poznají základní sběrnice používané v souvislosti s měřením a instrumentací. Cvičení jsou koncipována laboratorně, jsou zde měřeny konkrétní projevy reálných senzorů fyzikálních veličin a konfigurují se měřicí karty a virtuální měřicí systémy.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím