Anglický jazyk /PSAI-u1

Studijní plán: Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětAnglický jazyk /PSAI-u1 (xAJ1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Zdeňka Dostálová ( dostalova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 1 2 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 1 2 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 1 2 kr. Z,ZK

Sylabus

 • History of Computers
 • Present Simple, Past Simple
 • U1 Computer Applications
 • U1 Present Simple Passive, Past Simple Passive
 • U2 Computer Essentials
 • U2 Types of Computers, Present Continuous
 • U3 Inside the PC System
 • U3 Units of Memory, Relative Clauses
 • U4 Buying a Computer
 • U5 Input Devices - Mouse, Keyboard, Voice Recognition
 • U5 The Passive
 • U6 Input Devices - Scanners and Digital Cameras
 • U6 Comparatives and Superlatives
 • Revision
 • U6 Comparatives and Superlatives

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
  ESTERAS, Santiago Remacha. Infotech: English for Computer Users, Student's Book. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-70299-7.
 • Doporučená literatura:
  ESTERAS, Santiago Remacha a Elena Marco FABRÉ. Professional English in Use: For Computer Users and the Internet. 1. vyd. Cambridge: Cambridge Unioversity Press, 2009. ISBN 978-0-521-68543-6.
 • MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate students. 4. vyd. Cambridge: Cambridge Unioversity Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4.
 • HYNEK, Jiří a Radmil VÍTKOVSKÝ. Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-070-2.
 • ILLINGWORTH, Valerie. A Dictionary of Computing. 4. vyd. Oxford: Oxford Unioversity Press, 1996. ISBN 978-0-19-280046-9.

Anotace

Cíl: Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A2/B1. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace.


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím