Elektrické obvody 1

Studijní plán: Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětElektrické obvody 1 (EO1-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantprof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc.
JazykČesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Základní obvodové veličiny
 • Obvodové prvky
 • Stacionární ustálený stav, Kirchhoffovy zákony
 • Théveninův a Nortonův teorém, princip superpozice
 • Metoda smyčkových proudů, metoda uzlových napětí
 • Modifikovaná metoda uzlových napětí
 • Analýza metodou grafů
 • Analýza lineárních odporových obvodů
 • Harmonický ustálený stav
 • Analýza obvodů v HUS
 • Výpočty přenosů a imitancí
 • Fázorové diagramy, rezonance
 • Kmitočtové charakteristiky
 • Dvojbranové charakteristiky, řazení dvojbranů

Doporučená literatura

 • Dostál, T.: Elektronické podpory přednášek EO1. Disk S, složka Dostal/ EO 1.
 • Mikulec, M., Havlíček, V.: Základy teorie elektrických obvodů 1 a 2. Skripta FEL ČVUT Praha, 2005.
 • Čmejla, P., Havlíček, V., Zemánek, I.: Základy teorie elektrických obvodů 1 a 2 – cvičení. Skripta FEL ČVUT Praha, 2004.
 • Dostál, T.: Teorie obvodů. Elektronická skripta FEKT VUT v Brně, 2006.
 • Biolek, D.: Řešíme elektronické obvody, aneb kniha o jejich analýze. Nakladatelství BEN, Praha, 2004.
 • Brtník, B.: Elektrické obvody I. Skripta VŠPJ, Jihlava, 2009.
 • Brtník, B.: Elektrické obvody v příkladech. Nakladatelství BEN-technická literatura, Praha, 2010.

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základy teorie elektrických obvodů (EO), s veličinami, s pojmy, s dělením a popisem EO. Probírají se různé obvodové prvky, dvojpóly, dvojbrany a vícebrany, jejich definice a parametry, modelování reálných obvodových součástek. Hlavní náplní jsou různé metody analýzy EO, heuristické a algoritmické metody. Zákony a teorémy, jejich využití při analýze. Důraz je kladen na řešení příkladů v numerických cvičeních i na přednáškách, a to EO ve stacionárním ustáleném stavu, obvodů čistě rezistivních, EO v harmonickém ustáleném stavu s akumulačními prvky (L a C), s tranzistory (BJT a FET), s operačními zesilovači a dalšími moderními funkčními bloky

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím