Německý jazyk 2/CR-u3

Studijní plán:

PředmětNěmecký jazyk 2/CR-u3 (NEJ2-2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Ivana Brychtová ( brychtova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 3 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 3 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 3 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 4 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1.L.- Ein Restaurant empfehlen, Grammatik und Strukturen
 • Gäste empfangen und Garderobe versorgen, Grammatik und Strukturen
 • Plätze anweisen, Einen Aperitif anbieten, Grammatik und Strukturen
 • 2.L.- Lebensmittel und Gerichte, Grammatik und Strukturen
 • Lebensmittel und Gerichte, Grammatik und Strukturen
 • Gerichte erklären, Weine zum Essen empfehlen, Grammatik und Strukturen
 • Wiederholung
 • 3.L. - A la Carte, Speisekarte, Grammatik und Strukturen
 • Vorspeisen, Hauptgerichte, Beilagen, Grammatik und Strukturen
 • Käse und Dessert, Kaffee und Spirituosen,Grammatik und Strukturen
 • 4.L. - Bitten und Beschwerden, Grammatik und Strukturen
 • Gäste beim Essen betreuen, Grammatik und Strukturen
 • Auf Wünsche und Reklamationen reagieren, Grammatik und Strukturen
 • Wiederholung

Doporučená literatura

 • COHEN, U. Herzlich willkommen - Aktuelle Ausgabe: Deutsch in Restaurant und Tourismus. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2017. ISBN 978-3-12-606182-7.
 • E-learningová opora NEJ2/CR-u3. Jihlava: VŠPJ, 2020.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka a základní terminologie odborného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A2. Student zná zásady používání obecného a základů odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích. 


Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat základy obecného i odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím