Computer Networks 1

Studijní plán: Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětComputer Networks 1 (PS1a-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Antonín Přibyl ( apribyl@vspj.cz )
JazykAnglicky
Počet kreditů4
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2007/2008 P 3 3 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 3 3 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Characteristics of networks, typologies, topology.
 • Network traffic, ISO/OSI norm, access to the communication medium
 • Passive network elements
 • Active network elements - repeaters, hubs, bridges, gateways
 • Communication protocols
 • Architecture of TCP/IP
 • TCP/IP - IP, IP address, IPv6 subnet, CIDR
 • TCP/IP protocol family - TCP, UDP, ICMP
 • Routing in TCP/IP - RIP, OSPF
 • DHCP service
 • WINS, DNS services
 • Firewall, virtual networks
 • Wireless transmission - WI-FI
 • ADSL, ISDN

Doporučená literatura

 • TANENBAUM, A. S., WETHERALL, D. J. Computer Network.s 5th ed. Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0132126953.
 • FOROUZAN, B. TCP/IP Protocol Suite. McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2009. ISBN 978-0073376042.

Anotace

The course is an introduction to computer networks. After explaining basic concepts, is discussed reference model ISO/OSI. Continues to interpret elements of network communications protocols and frameworks. Followed by a more detailed explanation of the protocols, routing in networks and basic services. Finally, it is discussed wireless communication, ISDN and ADSL technologies.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím