Studijní plán: Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 430 s. ISBN 978-80-244-2514-6.
  • ZÁVODNÁ, L., ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, J. Udržitelnost v podnikání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 92 s. ISBN 978-80-244-4241-9.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím