Studijní plán: Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2005/2006 P 4 6 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 4 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Rozdělení spojitých náhodných veličin.
 • Normální rozdělení.
 • Náhodný výběr a statistiky.
 • Statistický odhad.
 • Testování hypotéz.
 • Měření závislostí.
 • Metoda nejmenších čtverců.
 • Korelační a regresní úloha.
 • Nejjednodušší nelineární regrese.
 • Časové řady.
 • Statistické srovnávání.

Doporučená literatura

 • Minařík, B., Popisná statistika- druhá část, Brno 2001
 • Minařík, B., Statistika II, Brno 1998

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím