Italský jazyk 2/CR-u3

Studijní plán:

PředmětItalský jazyk 2/CR-u3 (ITJ2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantPhDr. Dana Zažímalová ( zazimalova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 3 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 3 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 3 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 4 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ

Sylabus

 • L11 - Minulý čas složený se slovesem avere

 • L11 - Sloveso tradurre
 • L11 - Četba - Pamětihodnosti Říma
 • L12 - Minulý čas složený se slovesem essere, shoda příčestí min. u zvratných sl.
 • L12 - Sloveso venire, salire
 • L12 - Přídavné jméno bello, sloveso scegliere
 • L13 - Základní číslovky 30 - 1 000 000, zlomky, procenta
 • L13 - Desetinná čísla, zájmenná částice ne, sloveso andarsene
 • L13 - Četba
 • L14 - Budoucí čas
 • L14 - Jaké bude počasí?
 • L14 - Píšeme pohlednice, korespondence
 • L15 - Postavení dvou osobních zájmen před slovesem
 • L15 - Zájmenná částice ci, sloveso togliere

Doporučená literatura

 • Základní literatura: Bahníková, A. – Benešová, H. – Ehrenbergerová, L.: Italština. Praha, Leda, 2008,ISBN 978-80-7335-116-8
 • Doporučená literatura: Hamplová, S.: Mluvnice italštiny. Praha, Leda, 2004, ISBN: 80-7335-041-6
 • Špička, J.: Italské reálie. Plzeň, Fraus, 2001, ISBN 80-7238-336-1
 • Pospíšilová,V.- Ferrarová,M. – Ferrarová,E.: Učebnice současné italštiny. Brno, Computer Press, a.s., 2008, ISBN 978-80-351-1956-3

 • Janešová, J.-Prokopová,L.: Česko-italská konverzace. Praha, Leda, 2000, ISBN 80-85927-79-9
 • Ballero, G. – Kronbergerová, M.: Ecco gli italiani. Plzeň. Fraus, 1996, 80-85784-63-7

Anotace

-osobní údaje, rodina, bydlení
-denní režim, zájmy a záliby
-vzdělání, budoucí kariéra
-životní prostředí, počasí
-doprava, komunikace, cestování
-masmédia, společenské problémy
-zeměpisná, hospodářská a kulturní charakteristika
jednotlivých regionů
-základní terminologie z oblasti cestovního ruchu
-zdraví a nemoci, zdravý životní styl
-základní informace o přínosu italské kultury pro vzdělanost
Evropy

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím