Španělský jazyk 2/CR-u4

Studijní plán:

PředmětŠpanělský jazyk 2/CR-u4 (SPJ2-2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Eva Tomanová ( tomanova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi CJ 5 3 kr. ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 5 3 kr. ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 5 3 kr. ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 4 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 4 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 5 3 kr. ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 5 3 kr. ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 5 3 kr. ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt CJ 3 kr. ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt CJ 3 kr. ZK

Sylabus

 • Konverzační téma: Fiestas
 • L9 - perfektum (jednoduchý minulý čas)
 • L9 - neurčitá zájmena, záporná zájmena, dvojí zápor ve větě, předložky ve výrazech s časovým významem
 • Konverzační téma: Mi autobiografía, Currículum vitae
 • L10 - jednoduchý budoucí čas
 • L10 - zvratné pasívum, řadové číslovky, krácení tvarů přídavných jmen, číslovek, zájmen, también x tampoco, podmínková souvětí
 • Konverzační téma: Tiempo libre
 • Repaso 2
 • L11 - imperfektum
 • L11 - gerundium
 • L11 - opisné vazby, neurčitá zájmena
 • Konverzační téma: Transporte
 • Konverzační téma: Viajes
 • Video - cestopisný film "Por Espaňa"

Doporučená literatura

 • Králová, J. – Krbcová, M. – Děkanová, A. – Chacón Gil, P.: FIESTA 1. Plzeň, FRAUS, 1999.
 • Králová, J. – Krbcová, M. – Hrubá, H. – Chacón Gil, P.: FIESTA 2. Plzeň. FRAUS, 2000.
 • Hamplová, S.: Stručná mluvnice španělštiny. Praha, Academia, 1996.
 • Prokopová, L.: Španělština. Praha, LEDA, 2000.
 • Houštecká, E.: Španělština v testech. Praha, LEDA, 1997.
 • Báez San Chosé, V. - Dubský, J. – Králová, J.: Moderní gramatika španělštiny. Plzeň, FRAUS, 1999
 • Krbcová, M.: EJERCICIOS Y SOLUCIONES. Plzeň, FRAUS, 1999.
 • Vintrová, A.: CONVERSACIÓN ESPAŇOLA. Brno, SJŠ, 2000.

Anotace

Rodina
Byt, dům
Nákupy
Lékař
Studium, zaměstnání, životopis
Svátky
Volný čas
Cestování
Dějiny a historie španělsky mluvících zemí
Literatura španělsky mluvících zemí

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím