Porodnictví 2

Studijní plán: Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětPorodnictví 2 (PO2-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantprof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. ( roztocia@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 3 kr. ZK

Sylabus

 • Chronický a akutní distres plodu
 • Krvácení v těhotenství, za a po porodu
 • Renální onemocnění v těhotenství
 • Infekce v těhotenství
 • Onkologická onemocnění v těhotenství
 • Neurologická a psychiatrická onemocnění v těhotenství
 • Gynekologická onemocnění v těhotenství
 • Hypotrofický a hypertrofický plod
 • Trauma v těhotenství
 • Inkompetence hrdla
 • Porodní poranění
 • Kardiovaskulární onemocnění v těhotenství,
  hepatopathie a GIT onemocnění v graviditě
 • Právní problematika těhotenství
 • Perinatální medicína,
  mateřská mortalita a morbidita, náhlá smrt ženy v těhotenství, za porodu a v šestinedělí

Doporučená literatura

 • ROZTOČIL a kol., Moderní porodnictví, Grada Avicenum 2007
 • ROZTOČIL a kol., Vyšetřovací metody v gynekologii a porodnictví, IDVPZ, 1998
 • ČECH a kol. , Porodnictví, Grada, 2.vydání, 2006

Anotace

Studentka si v průběhu teoretické a praktické výuky dokonale osvojí problematiku embryologie a vývoje plodu, fyziologického a patologického těhotenství, porodu a šestinedělí včetně nových metod průběžně zaváděných do porodnické praxe. Je schopna se důkladně orientovat v problematice prevence, dispenzarizace, diagnostiky a léčby stavů vzniklých v průběhu těhotenství , porodu a šestinedělí. Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Cíl:


Cílem je seznámit studentysproblematiku embryologie a vývoje plodu, fyziologického a patologického těhotenství, porodu a šestinedělí včetně nových metod průběžně zaváděných do porodnické praxe.Znalosti:


Student zná problematiku prevence, dispenzarizace, diagnostiky a léčby stavů vzniklých v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí.Dovednosti:


Student má dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje ve specifikách ošetřovatelské péče v porodnictví.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím